آرشیف

2020-4-23

رفعت حسینی

اندکی واقعیت گرایی
بسوی ابوعلی سینا (حسین پسر عبدالله حسن پسر علی پسر سینا) (۳۷۰- ۴۲۸ق /۹۸۰- ۱۰۳۷م)، چون همیشه، درجغرافیای خاکستانهای ایران/افغانستان، این القاب خرافی وبی معنا ومبتذل راپرتاب یا گزدلک نموده اند:

شیخ الرئیس، حجة الحق، رئیس العقلا، شرف الملک، دانای دانایان،پدرپزشکی درجهان!!!!!.

بوعلی سینارا ریاضیدان ومنجم وفزیکدان وکیمیا دان ومنطق دان وجغرافی دان وشاعروفیلسوف وخلاصه همه کاره [ قلمداد!] نموده اند.

همانند ی همه کارگی والقاب بوعلی اینهاست:

لقب <استادِاستادانِ زمانه > برای عنصری بلخی که درشعرستایش گرانه، بیدادگران ودهشتگران درجامعه را مدح میکرد،

خادم دین رسول الله و{  شاه!!} حبیب الله کلکانی بیک چپاولگر،

قهرمان ملی بیک شورشی خونخوارمیهن که شورای نظار دستآورد اوست،

رهبرکبیرخلق به تره کی مستبدوبیدادگرتاریخ کشور،

انقلاب مردمی وبرگشت ناپذیرثور به بیدادواستبداد.

درمورد بوعلی مینگارند:

< وی با وجود پرداختن به کار سیاست در دربار پادشاه بخارا ، نوح بن منصور ( حکومت از 366 تا 387 هجری قمری ) ، دستیابی مقام وزارت ابوطاهر شمس الدوله دیلمی و نیز درگیر شدن با مشکلات ناشی از کشمکش امرا – که سفرهای متعدد و حبس وی توسط تاج الملک ، حاکم همدان ، را به دنبال داشت – بیش از صدها (!!!!)جلد کتاب و تعداد بسیاری رساله نگاشته که هر یک با توجه به زمان و احوال او به رشته تحریر در آمده است . وقتی در دربار امیر بود و آسایش کافی داشت و دسترسی اش به کتب میسر بود ، به نوشتن کتاب قانون در پزشکی ، یا دائره المعارف بزرگ فلسفی خود کتاب شفا مشغول می شد . اما در هنگام سفر فقط یادداشت ها و رساله های کوچک می نگاشت . در زندان به نظم اشعار می پرداخت و یا تاملات دینی را با اسلوبی که خالی از جمال نباشد مقید می نمود . >

زندگی

ابن سینا در سال 370 هجری قمری در دهی به نام خورمیثن در نزدیکی بخارا چشم به جهان گشود . او دررمضان 428ژوئن 1037، در 58 سالگى درگذشت و

آرامگاه بوعلی‌سینا در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده‌است.

 

۱.۱ مهاجرت از گرگانج به جرجان (۴۰۳–۴۰۲ هجری/ ۱۰۱۳–۱۰۱۲ میلادی)
۱.۲ در ری (۴۰۵–۴۰۴ هجری/ ۱۰۱۵–۱۰۱۴ میلادی)
۱.۳ در همدان (۴۱۵–۴۰۵ هجری/ ۱۰۲۴–۱۰۱۵ میلادی)
۱.۴ در اصفهان (۴۲۸–۴۱۵ هجری/۱۰۳۷–۱۰۲۴ میلادی)
ابن سینا سفرهای فراوان کرد به گرگانج، گرگان، ری، اصفهان، همدان.
چنین نیزپُف میکنند که :

<بوعلی چارصدوپنجاه ۴۵۰ کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته‌است. ابن سینا به واسطه عقل منطقی و نظام یافته اش – که حتی در طب نیز تلاش داشت مداوا را تا سرحد امکان تابع قواعد ریاضی سازد.

شمس الدوله بار دیگر وزارت را به وی سپرد . بنا بر گزارش جوزجانی ، شمس الدوله در این میان از ابن سینا خواسته بود که شرحی بر نوشته های ارسطو بنویسد ، اما ابن سینا به وی گفته بود که فراغتی برای این کار ندارد ، اما اگر وی راضی شود ، به نوشتن کتابی درباره دانش های فلسفی ( بی آنکه در آن با مخالفان مناظره یا عقاید ایشان را رد کند ) خواهد پرداخت و بدین سان تألیف کتاب شفا را از طبیعیات آغاز کرد .

او کتاب اول قانون در پزشکی را پیش از آن تألیف کرده بود در این میان چنین می نماید که ابن سینا از زندگانی آرامی برخوردار بوده است ، زیرا بنا بر گزارش جوزجانی ، روزها را به کارهای وزارت شمس الدوله می گذراند و شبها دانشجویان بر گرد وی جمـــــع می آمدند و از کتابهای شفا و قانون می خواندند!!!> .

بنابران ابلهانه میشود اندیشید که دروقت بودوباش بوعلی سینا ،درجغرافیای حوزه بخارا و خراسان وهمدان آنزمان، مدنیت کامل وتمدن بیخی پوره وفرهنگ خیلی خیلی پیشرفته ومترقی ودیموکراتیک وجود داشته است!!!!که بقایای آن تاسده ۲۱ پابرجاست.!!!!

رساله های مشهور{ساخته شدهء} بوعلی سینا،«شفا» و «قانون» است.

شفابلسان عربی نگاشته شده است.

موضوع شفا:

امور عامه يا الهيات به معناى عام.

تاريخ نگارش

گرچه شفاء در مدت زمان اندكى نوشته شده لكن به دلیل اين كه ابن سينا اين مجموعه را فقط در اوقاتى كه از كارهاى ديوانى ،و غيره ، فراغت مى‌يافته، نوشته است لذا از زمان آغاز آن حداقل 12 سال طول كشيده تا اين مجموعه یارساله به پايان برسد.

این مجموعه را ، خیلی ساده، میتوان بلسان پارسی نیزدرانترنت خواند!

هیج نکته یی دران وجودندارد که بتوان به آن: دستآورد بدیع در امور عامه يا الهيات ودرمجموع دردانش بشری دانست!!!!!

همچنین بسیارآسان میتوان رساله قانون بوعلی را درانترنت خواند.دران پرگرافی حتا دردانش پزشکی نیست که برمبنایش بتوان بوعلی را پدر دانش  پزشکی جهان لقب داد و[[  بزرگ!!!]] پـُـف کرد.

اگرداکترکرستیان برنارد دربیماری ها وجراحی قلبی دردانش پزشکی دردنیای مترقی وبرای انسانهای بیمارراههای برون رفت عملی نشان داد، پدرپزشکی دنیا خوانده نشده است.

درلسان پشتو متلی هست:

داگزاودامیدان

بگیرید ومجموعه های شفاوقانون را یکباربخوانید وآنگاه دادگر شوید.