آرشیف

2015-1-6

afrotan

انتقام خونین و خـــاکستری انگلیسها در هلمند !

انتقام  خونین و خاکستری  انگلیسها در هلمند!   چشمانی که دیر باز می‌شوند!
 
 
 پیوسته به گذشته بخش پنجاه ودوم

مردی به همسايه اش ِگله كرد كه چرا به پیش  مردم تمامی محله  به من گفتي که  دزد و بي آبرو؟      و همسايه اش گفت؛ ببخشيد! نمي دانستم كه قرار است اين راز پنهان بماند!

 

وقتی کارد به استخوان می رسد و " کار بد ستان " ازکار می اُفتند و بالاخره وقتی گِره درکارمی اُفتد ،  غریوی از مردم ما بلند میشود و با صدای بلند فریاد بر می آرند ،و با همه ناتوانی هایش هردو بزرگواری  را که ریسمان مدیریت سرنوشت مردم  بیچاره ای افغانستان را در دست گرفته اند  مورد خطاب قرار میدهند . چنانچه در این روزها  که مسأله ای  به تعویق افتادن اعلام فهرست وزرای هردوگروه انتخاباتی که درمیدان بازی حضوردارند به نوعی  "شعبده بازی" تبدیل  شده و شعله های آتش بی کفایتی و بی درایتی ای سیاسی این بزرگواران ازهردرودیوار بلند میشود ، از امواج  یکی از برنامه های رادیو آزادی که بنام ما وشنونده گان در سرتاسر عالم پخش میگردد چنین می شنویم .
https://www.youtube.com/watch?v=-WaSIvWbROk
اما آخرین اطلاعاتی که از قول یک راوئی نسبتأ قابل اعتباری  در " ارگ شریف " به رسانه ها درز کرده گفته شده است که  در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری کد خدای ارگ یا همان رئیس اداره سابق مافیائی و اکنون رئیس  اداره"  وحدت ملی افغانستان!! "از تمامی اعضای « دولت وحدت مایلی افغانستان!! » امتحان شفاهی خواهند گرفت و بروز چهارشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۳ مطابق با  اما بازهم تا آخرین لحظاتی که حتی فهرست مبارکه این رجال الغیب در راه ارگ و مجلس عوام در گردش  میباشد باید دندان بر جگر گذاشت و عجله به خرج نداد که عجله کار شیطان است ، واز قدیم و ندیم  گفته اند که دیر آید خوش آید ….! خبردیگری نیز ازقول یک منبع دیگری در زیارتگاه ارگ شریف به نشر رسیده است که احتمالأ ۱۲ تن ازهمین قبیله شریف وزرأ که معمولأ در فنون گوناگونی دارای کراما ت و معجزات اند  بروز دوشنبه به مجلس نمائنده گان معرفی خواهند گردید . اما ایضأ حکایت همچنان باقی است . !!

چشمانی که دیر باز می‌شوند!
اما هرچند مارا باوربراین بود که دؤمین متفکر جهان که از قضأ ریأست " حکومت وحدت مایلی افغانستان!! "(۱)  که تنها نشانی و یادگار مقدس حضرت جان کِری John Forbes Kerry  وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در نزد مردم بیچاره افغانستان می باشد ،  وقتی مشکل جوامع بشری  را در هرکجای عالم و در هرنقطه ای ازتاریخ این دهکده جهانی با حس شامه و بصیره  لمس و احساس فرمائند با ایمان و اطمینان توام با غیرت افغانی !! آنرا عملی می سازند . اما در یک روز روشن خانمی نسبتأ شیکی از تلویزیون جهانی امریکائی  موسوم CBS وارد ارگ کاخ ریاست جمهوری شد و نظروالاحضرت اشرف خان غنی  مرد شماره اول حکومت وحدت مایلی افغانستان را درباره اظهارات آخیر بارک اوباما رئیس جمهور مبنی بر خروج نیروهای ایالات متحده امریکا گردید ، با دریغ و ناامیدی که حضرت اشرف غنی خان در پاسخ به خبرنگار شبکه تلویزیونی CBS اظهار فرمود : ضرب‌الاجل خروج نیروهای ناتو از افغانستان شاید و باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد. توجه شما دوستان گرامی را به بخش کوتاهی از  تازه ترین گفتگوی جلب مینمائیم که جنرال جان کمپل  فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان و والاحضرت محمد اشرف غنی خان با شبکه تلویزیونی CBS امریکا جلب میکنیم .
https://www.youtube.com/watch?v=0ba1UkseGXE
البته همین حـــــضرت محمد اشرف غان غنی دامت برکاتـــه در یک کنفرانس مطـــبوعاتی بــــا آقای  ینس استولتنبرگ Jens Stoltenberg سر منشی عمومی ناتو NATO از توانمندی ها و رضا کاری هاو شجاعت افغان ها و در پاسخ به سوال  یک خبرنگار شبکه تلویزیونی شمشاد  افاضاتی فرموده بود  که تمنا میکنم آنرا هم هرچند بارها دیده وشنیده اید مکررأ مشاهده فرمائید .
https://www.youtube.com/watch?v=GGmitao23ZU
                پس لرزه های یک انتقام خونین انگلیسی !        
در ابتدأ توجه همه  عزیزان خواننده  را به تازه ترین گزارشی معطوف میدارم که برویت اسناد معتبر منتشر شده از سوی وزارت دفاع انگلستان صد ها تن از مردم بی گناه غیر نظامی را در ولایت هلمند افغانستان  به شهادت رسانده است .(۲)
https://www.youtube.com/watch?v=OvzTznP5-Io
 
فکرکردن درباره ء سرگذشت این دنیای دهکده مانند ما را ناگزیر میسازد که حد اقل جایگاه و مؤقیعت تاریخی  خود مانرا به مثابه مردمی که در وجب وجب خاک این قاره و این  کره ء زمین نفس کشیده ایم دریابیم .  ما در باره رشد تمدنی و فرهنگی مردمان این قاره فقیر و گمشده در حوادث تاریخی جهان بسیار نوشته ایم و مرور نموده ایم اما هیچگاه نتوانیسته ایم تا  آن همه منفذ های نفوذ بیگانه های مغرضی را که ما را وادارساخته تا باآنها در یک میدان به بازی بپردازیم  شناسائی کنیم . در روزگار باستان انسان از عناصر و مظاهر طبیعی آن می هراسید ، انسان بجای آنکه بکوشد طبیعت را بشناسد و اسرار آنرا کشف کند به ستائیش و پرستش آن پرداخت و قربانیها و هدایای به آن تقدیم میداشت ، به تصؤر آنها گوئی « طبیعت » یک حیوان وحشی است که می بایست در برابر ش به تملق و چاپلوسی و ستائیش و پرستش پرداخت و بدینوسیله او را آرام ساخت ..!! با دریغ و تأسف که همین فورمولبندی در حوزه حیات اجتماعی و مناسبات قومی و بین المللی این زمان نیزمرعی الاجرا محسوب شد، قدرتمندان و زورگیران با چشم بندی ها وخواب های مصنوعی شیرازه ای ملی و عَرَق غیرت تاریخی ما را بحیث یک ملت به با د فنأ دادند . این همه فعل وانفعالات در حوزه مناسبات بین المللی ما به جهت بی توجهی و کم کاری های فرد فردی از ما که نسبت به آنچه که با روحیه بومی و ملی ایجاد شده اند بذر نفرت را بدستان خود ما کاشتند وبالاخیره امروزهرآنچه که بیگانه گان اراده کنند بر ما تحمیل میدارند .

فرآیند بازگشت به خویش و چنگ زدن به مؤلفه خود آگاهی :
بدون تردید "خود آگاهی " جوهریست که بصورت همیشه گی انسان و واحد های بشری را با بالهای عقل و خِرد فردی و اجتماعی از تمامی آفات و ویروسهای که انسان و جامعه را از بیرون آسیب میرساند نجات میدهند .البته  نباید « خود آگاهی » را با « آگاهی » به  اشتباه گرفت . زیرا خود آگاهی بالا تر ازهرنوع  آگاهی اعم از فلسفی ، علمی و تخنیکی قرار دارد و باید هم به مثابه یک جوهر شناسنده و استخراج کننده ارزش واقعی یک انسان بحیث یک واحد فردی و در فرآیند و مناسبات اجتماعی بحیث یک ارزش ملی نگریسته شود .
ادامه دارد
 
(اول ) باتوجه به این واقیعت دردناک جامعه ما که نه تنها حکومتی که با ساس طرح حضرت جان کِری John Forbes Kerry  وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به صورت یک موافقتنامه تسوید و از سوی هردو دسته مافیائی و بازمانده گان دور دوم انتخابات در افغانستان به تصویب رسیده بود نه تنها مؤلفه های گذشت و ایثارکه لازمه « وحدت ملی » دانیسته میشود وجود ندارد بلکه تمامی آثار و رسوبات وحدت ملی در افغانستان که طی هزاران سال تاریخ مشترک با خون پاسداری نموده بودند طی چندین دهه جنگ بویژه سیزده سال حاکمیت مافیائی آرام ، آرام مفقود گردیده است . مثال آن همین  تابوت کابینه ای هست که از سه ماه و چند روز بدینسو بر زمین افتاده است اما هیچکسی و قدرتی ملی وجود ندارد که بخاطر منافع ملی از ګذشت و ایثار کار ګیرند ،  لهذا با ید آنرا دولت وحدت مایلی نامید زیرا اکثریتی از پایه گذاران   این اداره ای که بنام « دولت وحدت ملی افغانستان » پایه گزاری شده است به جائی طرح مؤلفه های مربوط به فرآیند ملت سازی تمایلات و علاقه مندی های فردی شانرا در نظر می گیرند .
دوهم
https://www.gov.uk/uk-forces-operations-in-afghanistan