آرشیف

2015-6-19

سید نظام الدین طاهر

انتقاد شدید پروفیسور برهان الدین “ربانی” از برخورد دوگانۀ جامعۀ جهانی

 

پروفیسور برهان الدین "ربانی" رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان روز چهار شنبه در سخنرانی که به مناسبت هفتۀ شهید و نهمیمن سالروز شهادت شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان ایراد فرمودند با لحن تند و به صراحت غیر معمول جامعۀ جهانی را به دو گانگی سیاست های شان در مقابل مردم افغانستان و مخصوصا مقاومتگران راه آزادی کشور متهم نموده که این امر می تواند در اعتماد مردم نسبت به واقعی بودن مبارزۀ جامعۀ جهانی در مقابل تروریزم،  تردید ، شک و پرسش های را  ببار بیاورد ، جامعۀ جهانی باید به این انتقاد ها جواب های معقول ایراد کند در غیر آن می تواند دامنگیر بحران های شود که  رهائی  از آن بسیار مشکل خواهد بود.
 
آقای "ربانی" در لابلای انتقاداتش از جامعۀ جهانی افزود:
 
" جامعۀ جهانی با مردم افغانستان برخورد افزاری کرده و شریک خوب در حل مشکلات افغانستان نبوده است"
 
این اظهارات  آقای " ربانی" رئیس جمهور پیشین افغانستان و رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان  در زمان صورت می گیرد که ملت های دنیا تلاش دارند تا از دولت مردان شان باز جوئی کنند که چرا مبارزه در افغانستان به ناکامی مواجه شده و یا هم هیچ نتایج ملموسی در قبال نداشته است.
 
9 سال قبل ، زمانیکه مقاومتگران راه آزادی کشور یکجا با جامعۀ جهانی حکومت ترور وحشت و اختناق طالبان و القاعده را سقوط دادند، وضعیت کشور روز به روز رو به بهبود بود و تلاش های زیادی برای ارتقای ظرفیت ها در همه عرصه ها دیده می شد مخصوصا در بخش امنیتی و اداری، اما درین  سالهای اخیر، کشور یک حرکت برگشت بسوی بحران را می پیماید و  آهسته آهسته  در حال غرق شدن در یک گرداب است که خارج شدن از آن نیازمند مبارزۀ دلسوزانه ، مدبرانه و شجاعانه می باشد. 
 
آقای "ربانی " راهبرد جامعۀ جهانی را در کشور زیر سؤال برده گفت:
 
"راهبرد جامعۀ جهانی پس از پیروزی مقاومت مردم افغانستان در برابر تروریزم مؤثر نبوده است"
 
فکر می شود که آقای " ربانی" سخت  متأثر و مایوس  از اوضاع فعلی کشور  شده است که با گذشت هر روز  بی بر نامگی های جامعۀ جهانی و دولت افغانستان آشکار تر شده و دشمنان کشور قدرتمندتر می شوند.
تلاش های آقای" ربانی"   برای  آوردن صلح و ثبات در کشور را  می توان تمجید نمود ولی از سخنان ایشان معلوم می شود  که یک تعداد عناصر مخرب و مزدور در دستگاه حاکم وجود دارند که هرگز صلح و ثبات را به نفع خود و تیم خویش نمی دانند و تلاش های زیادی برای تفرقه افگنی و نا امنی می نمایند تا در قدرت همیشه باقی بمانند .
 
در ارتباط به عناصر مغرض در درون حاکمیت چنین فرمودند:
 
"افراد در دولت کنونی وجود دارند  که از دشمنی با مجاهدین دریغ نکرده و این وضعیت سبب از بین رفتن و از هم پاشیدن  اعتماد ملی در کشور شده است"
 
مواقف پروفیسور برهان الدین "ربانی" را باید جدی گرفت ، ایشان منحیث یک رهبرملی  بیشتر از سه دهه در میان مردمش بوده و در مقابل هر متجاوز و ظالم ایستادگی نموده و در برابرش توده های ملیونی مردم را تحریک نموده و متجاوزگران  را به زانو درآورده است .
 
 همچنان ایشان منحیث یک  شخصیت علمی و یک عالم دینی می تواند با صادر نمودن فتوا بر ضد کسانیکه با مردم افغانستان از راه دشمنی پیش می آیند ، جلو هر گونه توطیه را گرفته و مردم را برای مقاومت مجدد  انگیزه داده و آماده بسازد تا سرنوشت شان را به دست خود رقم زنند.  
 
رهبر جهاد و مقاومت از  کار نامه های مجاهدین بویژه مقام شامخ و والای شهید احمد شاه مسعود ، قهرمان ملی کشور مان یاد نموده  و دولت فعلی  را مرهون خون پاک شهدای راستین این سرزمین دانسته  و گفت:
" آنان بخاطر آزادی کشور رزمیدند و شهید شدند تا کشور شان آزاد ، مردمشان سربلند ، و در  سرزمین شان عدالت اجتماعی تأمین و نهادینه شود".