آرشیف

2015-1-16

محمد طاهر صابری

امـــــــــام اعـظــــــــم ابــــــوحنیفه رح

{ بسم الله الرحمن الرحیم }

میخواهم چند نکته ازخصوصیات وداشته های حضرت امام ابوحنیفه  « رض » خــدمت دوستان وعــزیزانم که به انترنیت دسرسی دارند بیان کنم تاباشد که ماهم باری این مطلب را مطالعه نموده به یاد رفتار، کرداد ،گفتارواعمال آن بزرگوار بوده اعمال خود رانیزمــــورد مطالعه قرار دهیم. ابوحنیفه (النعمان )بن ثابت بن زوطا بن مرزبان متولد سال (۸۰ هجری)ومتوفی سال۱۵۰ هجری) فقیه و متکلم نامدار کوفه و پایه‌گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت است. اهل سنت او را «امام اعظم» و «سراج الائمه» لقب داده‌اند. پیروان ابوحنیفه را حنفی می‌نامند. امام شافعی (رض) و امام مالک (رض) به كمالات وشایستگی او کاملاًمعترف بوده اند .

بیشتر منابع، اصلیت او را از افغانستان می‌دانند,ابوحنیفه علاوه بر فقیه بودن در زمان خود بازرگان موفقی نیز بود چون خداوند ( ج ) برای مسلمانان کسب نمودن رزق حلال وتجارت را روا دانسته وحتی دربعض اوقات امرنیزکرده است . وی در نزد اهل سنت یکی از بزرگترین فقهای به شمار می‌رود که مذهب آن (مذهب حنفی ) بر هفت اصل استوار است. که عبارت‌اند از: -۱قرآن -۲سنت -۳ قول صحابه -۴ قیاس و رأی -۵ استحسان -۶ اجماع -۷ عرف امام ابوحنيفه مي گويد: براي استنباط احكام، نخست به كتاب خداي تعالي مراجعه مي كنم، اگر نتوانستم از كتاب خدا و سنت پيغمبر (ص) حكمي استنباط كنم از گفته هاي صحابه بهره گرفته و بقيه را رها مي نمايم و به قول ديگري عمل نمي كنم , سپس اضافه مي كند:اگر حديثي از پيغمبر(ص) به ما برسد آن را به كار مي بنديم و اگر از صحابه باشد در پذيرفتن آن مختاريم و اگر از تابعين باشد با آن مقابله مي كنيم که آیا بادستورات الهی واحادیث نبوی مطابقت دارد یاخیر.

ابوحنیفه یکی از فقهای اصلاحگرنیزدانسته میشود چون راه استخراج احکام فقهی روشی غیر از دیگر فقها در پیش میگرفت: نقل است که امام می‌گفت {اگر رسول‌الله در زمان ما میزیست همین‌ها را می‌گفت که من می‌گویم}. پیروان ابوحنیفه، مذهب و روش او را اهل رأی می‌نامند زیرا ابوحنیفه قائل به رأی است چنان که بعد از صدور هر فتوایی و حکمی عنوان می‌کرد «این سخن ما رأی است و بهترین سخنی است که بر آن دست یافته‌ایم , پس هر که بهتر از سخن ما آورد او از ما به صواب نزدیکتر است» او با اهل حدیث  { وهابی / سلفی } مخالف بود و تنها در شرایطـــی اقـــــدام به قبول احادیث  آنان می‌کرد که از اصحاب نقل شده باشد  حدیث و خبر مفرد وبی اساس را قبول نداشت ,این شیوهٔ او می‌تواند به خاطر متکلم بودن او وتأثیرش در روش فقهی وی باشد , همچنین او قیاس و استحسان را هم به عنوان اصول در اجتهاد پذیرفت, در کنار آن دسته از شاگردان ابوحنیفه که عمدهٔ همت خود را در ترویج فقه ابوحنیفه مصروف داشته‌اند، گروه دیگری نیز بودند که او را به عنوان یک متفکر دینی مطرح می‌ساختند چون حضرت امام اعظم ابوحنیفه (رض) از بزرگترین پیشوایان اسلام بوده با فتاوا و افکار خردمندانه خود به فقه اسلام پویایی بخشید و آن را پر بار نمود , حضرت ابوحنیفه در زمان خود همانگونه که با ستمگران دورانش مبارزه می کرد با فرقه های گمراه از جمله خوارج که مسلمانان را تکفیر می کردند و خون مسلمانان را به اندک بهانه ای می ریختند مبارزه می کرد,حضرت امام ابوحنیفه در واکنش به تکفیر مسلمانان از جانب خوارج می فرمود که هرکس به یگانگی خدا شهادت دهد و رسالت حضرت محمد (ص) را قبول داشته باشد و نماز بخواند و روزه بگیرد و حج کند مسلمان است و ریختن خون او حرام است, همان چیزی که در حدیث شریف نبوی است که هرکس شهادتین بگوید و نماز بجا آورد و زکات بپردازد و حج کند مال ، جان ، ناموس و آبرویش محترم است , حضرت امام ابوحنیفه (رض) به دورکعت نماز نفل درشب تمام قرآن شریف را ختم نموده وبا آنهم درآخر چنین دعا میکرد { خدایا مرابفضل وکرم خود ببخش چون من تراعبادت نکردم چنانچه لایق عبادتی } این بود چند نکته ازخصوصیات حضرت امام ابوحنیفه (رح) که خدمت دوستان تحریرشد درجای اگراشتباه شده باشد بنده را مورد عفوخود قرار داده وازدعای خیر فراموش نسازند .  ( وماتوفیقی الا باالله العلی العظیم )

 

مسجد امام ابو حنیفه (رح)مسجد امام ابو حنیفه (رح)

مسجد امام ابو حنیفه (رح)

 

کانفرانس شناخت اما ابو حنیفه (رح) تاجیکستان  مسجد امام ابو حنیفه (رح )

کانفرانس شناخت اما ابو حنیفه (رح) تاجیکستان            مسجد امام ابو حنیفه (رح )                                      

 

تجلیل ازمقام امام ابوحنیفه (رح) کابل تجلیل ازمقام امام ابوحنیفه (رح) هرات

تجلیل ازمقام امام ابوحنیفه (رح) کابل                                    تجلیل ازمقام امام ابوحنیفه (رح) هرات

 

آرامگاه اما ابوحنیفه (رح)

آرامگاه اما ابوحنیفه (رح)

 

میروم امشب به باغ عشق تو
میکنم روشن چـراغ عشق تو

برگ گل رابرتنم سازی کفــن
گربمیرم من زی داغ عشق تو