آرشیف

2015-6-19

سیداکرام الدین طاهری

امریکا و سیاستی دوگانه آن کشور در افغانستان و منـطـقــــه !

فاش شدن راز های محرم سیاست جنگی امریکا که نشاندهنده بازی دوپهلوی ایالات متحده  در جنگ با دهشت افگنی در افغانستان و منطقه را نشان میدهد ، ضربه شدیدی بر آن کشور در افغانستان و جهان وارد میکند. قرار راز های محرم فاش شده ایالات متحده ازهمه اعمال تبهکارانۀ کشور پاکستان در جنگ علیه دهشت افگنی که نبود صداقت پاکستان را در عرصه مبارزه با هراس افگنان بر ملا میسازد ، کاملاً آگاه بوده است ، اینکه چرا  ایالات متحده امریکا  مهر سکوت بر لب نهاده ، سوالیست که باید سیاست مداران کاخ سفید به صورت واضح به آن پاسخ دهند، در غیر آن چهره امریکا را در افغانستان و منطقه و حتی جهان خیلی خدشه دار نموده  و سیاست های آن کشور در نزد متحدینش را فاقد اعتبار ساخته و جنجال های غیر قابل جبران را بر آن کشور ببار خواهد آورد. 
 
از یک جهت اعتبار امریکا در جنگ علیه دهشت افگنی در افغانستان و جهان زیر سوال برده، سبب بوجود آمدن مشکلات  و بحران زیادی در منطقه و جهان خواهد شد و ازجهت دیگر مواضع جنگی و اعتبار دهشت افگنان در افکار عامه ملت های منطقه را بالا برده ، باعث تقویت هر چه بیشتر گروه های دهشت افگن در افغانستان و منطقه  میشود. 
پس امریکا ضرورت بر یک بازنگری کلی در راهبرد مبارزه با دهشت افگنی دارد ، و صراحتاً باید سیاست خود در قبال هراس افگنان و حامیان آنها را اعلام بدارد و از سیاست های مبهم که در طول 9 سال استفاده کرده ، صرف نظر نموده و یک سیاست روشن در مبارزه با دهشت افگنی در افغانستان و منطقه که بر مبنای صداقت  استوار باشد ، اتخاذ نماید. 
چنانکه از راز های فاش شده توسط یک از روزنامه های انترنتی بنام ویکی لیکس بر می آید، امریکا در طول 9 سال با وجودکه از همه سیاست های دو پهلوی اسلام آباد در امر مبارزه  علیه دهشت افگنان بین المللی با خبر بوده ، اینکه چرا پاکستان را به صورت جدی زیر فشار قرار نداده و در اکثر اوقات خاموشی اختیار کرده ، برداشت و دیدگاه های  متفاوتی در مورد وجود دارد، البته برداشت من در مورد قرار ذیل است:
 
اول –  ترس امریکا از پیوستن پاکستان با کشور های قدرت مند منطقه مثل چین و روسیه و ایران !
چون امریکا در یک جنگ خیلی خطرناک در افغانستان قرار گرفته و پاکستان یکی از جمله کشور های متحد آن کشور در منطقه تلقی میگردد و همیشه امریکا ییها با حرف های شیرین و گاهی هم خیلی مهربانانه ، پاکستان را دوست و متحد اصلی خود در جنگ دهشت افگنی در افغانستان و جهان نمایان ساخته اند. این همه سیاست های امریکا ناچاری آن کشور در مقابل پاکستان را نشان میدهد. 
 
دوم – قدرت مند شدن هند اتمی در منطقه یکی دیگر از علت های میباشد که امریکا نمی خواهد پاکستان را در منطقه از دست بدهد چون کشور هندوستان اکثر اوقات سیاست های امریکا در منطقه را به باد انتقاد گرفته و خواستار حل مشکلات منطقه از طریق خود کشور های منطقه میباشد وطرفدار مداخله امریکا و اروپایی ها در آسیا نیست. ازین خاطر امریکا یگانه راه که میتواند هند را تحت فشار داشته باشد ، پاکستان است. چون هر دو کشور بعد از جدا شدن پاکستان از بدنه هند، کما کان مشکلات زیادی حل ناشدنی در بین خود دارند. بخصوص مسأله کشمیر که سال هاست تنش های زیادی را در بین هر دو کشور خلق کرده و بعضی اوقات سبب جنگ تمام عیار هم گردیده است. امریکا این موضوع را خوب میداند که از دست دادن پاکستان در منطقه از دست رفتن تمام قوت و قدرت نظامی و سیاسی آن کشور در منطقه آسیای میانه و مرکزی و جنوبی میباشد.  چونکه امریکا جز پاکستان هیچ کشور نظیرآن  را در منطقه ندارد . قرار معلوم مشکلات که امریکا با کشور های نظیر ایران ، چین ، روسیه و هندوستان دارد ، هیچ چاره جزبه آغوش کشیدن پاکستان در منطقه ندارد. کشور پاکستان وسیله خوبی برای زیر فشار قرار دادن کشور های منطقه برای امریکا بخاطر نایل آمدن به اهدافش میباشد. 
 
سوم- در نظر گرفتن مشوره هاو دیدگاه های متحد اصلی امریکا در مبارزه با دهشت افگنی ( انگلستان )!
از آنجاییکه همه میدانند کشور شاهی انگلستان در امر مبارزه با دهشت افگنی بعد از امریکا نقش دوم و بارزی را در افغانستان بازی مینماید و یکی از متحدان کلیدی امریکا در افغانستان محسوب میشود. از نگاه موجودیت نظامی از جمله دومین کشور در افغانستان در امر مبارزه با دهشت افگنی ، بشمار میرود. 
در ضمن کشور انگلستان از نفوذ قابل ملاحظۀ در پاکستان برخوردار است  و پاکستان یکی از متحدین اصلی انگلیس در منطقه بحساب میرود و انگلیس هیچ وقت حاضر به از دست دادن پاکستان بخاطر افغانستان نیست . به همین لحاظ امریکا مجبور است تا در ابراز نظر ها در مورد پاکستان دید گاه های متحد اصلی خود یعنی انگلیس را  ، در قبال پاکستان در نظر گیرد. چون بافتی چند دهۀ که بین پاکستان و انگلیس موجود است ، پاکستانیها میتوانند از طریق بادار شان امریکا را تا اندازه تحت فشار قرار دهند. 
 
چهارم : ترس امریکا از افتادن سلاح های اتومی پاکستان بدست طالبان پاکستانی و القاعده : 
 امریکا ازین هم هراس دارد که اگر حکومت پاکستان را بیش از حد تحت فشار قرار دهد ، نتیجه فشار ها سبب ضعیفی حکومت آن کشور شده و  پیامد های ناگواری را در قبال دارد و یکی از پیامد های ناگوار آن میتواند دسترسی طالبان پاکستانی و القاعده به سلاح های اتومی پاکستان باشد که در چنین صورتی اوضاع نه تنها در منطقه بلکه در هیچ گوشۀ از دنیا آرام نخواهد ماند. ازین امر تنها امریکا به تشویش نبوده ، بلکه همه کشور های غربی ازین ناحیه نگران میباشند. کشورهای غربی به هیچ وجه خواستار بوجود آمدن  چنین شرایطی در پاکستان  نیستند و نمیخواهند زنده گی آرام خود را به مخاطره اندازند. 
 
نتیجه گیری: 
در یک نتیجه گیری کلی افشای اسناد محرمانه جنگی امریکا  در افغانستان یک گام مثبت بر افغانستان   تلقی شده و این مربوط میشود بر سیاست مداران افغانستانی که چگونه ازین اسناد مهم که میتواند تغییر کلی در قبال جنگ افغانستان به نفع کشور و مردم مان داشته باشد ، بهره برداری مینمایند. حکومت افغانستان باید از راه های دیپلماتیک با توجه به اسناد و شواهدی لازم که در دست دارد ، جامعه جهانی را بخاطر فشار بالای پاکستان وادار نماید. این یک فرصت طلایی جهت زیر فشار قرار دادن حکومت پاکستان در امر مبارزه صادقانه علیه دهشت افگنی به حکومت افغانستان دست داده ، امید میرود تا حکومت افغانستان و به خصوص  دستگاه دیپلماسی کشور فعالانه عمل نموده، قضیه را جدی پیگیری نمایند. 
چون پاکستان دیگر هیچ  دلیلی معتبرو منطقی جهت کذب موضوع  ندارد که ارایه دهد. هرنوع فریبکاری اسلام آباد غیر قابل قبول به کشور های غربیی که در مبارزه مستقیم با طالبان و شبکه جهانی دهشت افگنی هستند ، می باشد. چنانچه ما در همین اواخر شاهد سخنان انتقادی دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از سیاست مبهم پاکستان در امر مبارزه با دهشت افگنی  در ملاقات با همتای هندی خود در بنگلور نشست خبری داشت ،از طریق رسانه ها بودیم. این در حالیست که انگلستان یکی از متحدین اصلی پاکستان در منطقه میباشد. از سخنان انتقادی نخست وزیر انگلیس میتوان چنین برداشت کرد که  انگلیس ها هم از سیاست دوپهلوی پاکستان در امر مبارزه علیه دهشت افگنی به ستوه آمده اند.
نکته مهمی که میخواهم یاد آور شوم  آن اینکه  سخنان شدیدی انتقادی نخست وزیر انگلستان در چند دهه روابط آن کشور با پاکستان سابقه نداشته، زیر فشار بودن سیاست مداران انگلیسی نسبت به افکار عمومی شهروندان آن کشوربخاطر کشته شدن عساکر انگلیسی در افغانستان را، نشان میدهد. 
 
سیداکرام الدین " طاهری"
taherise@hotmail.com
www.isteqlal.blogfa.com