آرشیف

2015-1-8

عبدالظاهر توانا

امتحان قـــــــــــــرآن شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم

حمد وستایش ذاتی راست که طبعیت را زیبا آفرید درود بر روان پاک منجی عالم بشریت محمد ابن عبدالله (ص) طوریکه خود میدانید قرآن کتابی است آسمانی سخن ا ست از آفریدگار کاینات علمیست کامل زندگی دارد لذت بخش …..
امتحان بخاطر شناسی ومعلومات در مورد این کلام مقدس در ماه مبارک رمضان سال1391به حمتی ولسوالی جوان تیوره برگذار شده بود که این امتحان رقابتی بین مولوی صاحبان محترم وطلاب مدارس علوم دینی وشاگردان معارف برگذار گردید . که از اول نمره تا دهم نمره بخاطر تشویق بیشتر مستحق جایزه بودن که در اثر سعی وتلاش استادن زحمت کش لیسه مرکز تیوره توانستند که شاگردان شان نمره اول نمره تانمره دهم را از آن خود سازند وجوایز را مستحق گردند وبه استادان خود افتخار بخشند این اولین بار نیست که این شاگردن میدرخشند بلکه در امتحان سیرت نبی هم افتخار بسا بزرگ نصیب شاگردان واستان این لیسه شد.تصاویر را در زیر مشاهده مینماید.

فرستند: عبدلظاهر (توانا) محصل دانشگاه ولایت بدخشان

امتحان قرآن شناسی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

امتحان قرآن شناسی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

امتحان قرآن شناسی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

امتحان قرآن شناسی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

امتحان قرآن شناسی در ولسوالی تیوره ولایت غور
 

امتحان قرآن شناسی در ولسوالی تیوره ولایت غور

امتحان قرآن شناسی در ولسوالی تیوره ولایت غور