آرشیف

2020-12-19

امان معاشر

امان کیوان مؤلف کتاب: حقایق تلخ، یاقرآن روی زمین

امان کیوان مؤلف کتاب: حقایق تلخ، یاقرآن روی زمین

ُبا آقای امان کیوان درسال2007 میلادی درشهر ونکوورکاناداهم صحبت شدم. این معرفت ما زمانی صورت گرفت که آقای کیوان درمجلس فاتحه خوانی تلات قران می نمود وچنان زیبا وخوش صدابود بحیرت مانده بودندم که چگونه یک قاری قران با این ریش تراشیده و بدون ابا وقبا وصله چنین قرائت قرآن مینماید؟

از آقای کیوان پرسیدم چه زمانی شماوارد کاناداشده اید؟

فرمودند:من درسال 1919 ودقیقاً درماه دسمبروارد ونکوور شدم.

یک سلسله نویشته های آقای کیوان را روی ادیان توحیدی(یهودیت، مسیحیت واسلام)درمجله بنام (موج) که درونکور بنشرمیرسید خواندم و دریافتم که دین ابراهیمی را زیر بررسی گرفته وحتی از بنیان گزاران آن نام برده وبامهارت کامل خود آنها را زیرنقد علمی تاریخی قرار داده است دراین اوا خر،تصویر اورا روی صفحات مجازی فیسوک ، یوتو ب و انستگرام دیدم که از اعطای مبلغ 5000 دالر حکایت می نمود که او به شفاخانه میپل رج ناحیه ی کوکیتلام شهر ونکوور بطوراعانه داده بوده است.

ازآقای کیوان پرسیدم چه سبب شد که شما با این زندگی نه چندان غنی این کمک را نمودید؟

جواب دادند:فقط بخاطر انسان وانسا نیت. زیرا من نه مسلمان هستم ونه قاری قرآن فُروش و دین فروش! این ملت کفربرمن حق دارد تا خدمات اش را به قدر توان خود ادا نمایم وبس.

پرسیدم

،تا جا ئی من درجریان استم شما تنها وبدون فامیل زندگی میکنید، میتوانم

علت آن بدانم؟

 

آقای کیوان از تبصره زیاد خودداری نموده گفتند: من برای دگران قربانی داده آما خودرا کلان کار وهمه کاره دانسته درامورشرعی دگران مداخله کردم.گرچه ضرب المثل معروف طور دگریست. اما من ازروی اخلاق وحفظ آبروی دگریان میگویم که:( سرکی، پای کی، حلقه اش بگردن کی.) مرگ من نیز با همین گونه تنها ئی خواهد بود و از همین جهت قبر وتابوت آم را قبلاٌ مهیا ساخته ومیخواهم بدون جنازه و دعا های دلا لان دین اسلام ویاهله لوئیای مسیحیان ویهودیان سفرنما یم. اما آرزودارم تا دوستان همرزم وهم نظرم مرابا پیک شراب وشعار خدمت به انسان دفن نما یند.البته با لباس انسانی ام با دریشی ونکتائی به تابوت گذارند و اثر افشاگرم را که زیر عنوان(حقایق تلخ، یاقرآن روی زمین) بنشر خواهد رسیدبالین سرم باشد وبس

سوال: کیوان صاحب چرا کتاب خود را حقایق تلخ و قرآن روی زمین نام مانده اید؟ و چرا باید انرا بالای سر تان در قبر گذارند؟

تشکراقای معاشر از سوال تان. زیرا اثرم ریشه اصلی قران کاپی ازکتب یهود ونصارا برملا سا خته است اگرمسلمانان قرا ن هوایی خویش احترام گذاشته و ان را در طاقها ی بلند منازل شان نهگداری میکنند.من به امید آنکه نسل جوان با درک حقایق تلخ چون قرآن روی زمین از آن استفاده برند. آقای کیوان به ادامه سخنان اش به خنده گفت: تا فرشتگان مرگبار دگر خدایان جنایت کار از روشنی کتاب ام بترسند و نزدیکم شده نتوانند.

 

امان معاشر

علاقمندان میتوانند نقد و تحلیل‌های آقای کیوان را در یو توب و صفحه ی فیسبوکی آن‌ها بیبینند

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011115941217