آرشیف

2015-9-15

عبدالکریم غریق

امام مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری

حجة الإسلام، إمام، حافظ، محی السنه و شیخ الحدیث مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشان قشیری نیشابوری مکنی به ابوالحسین بوده، اما بعضی از مؤرخان کنیت او را ابوالحسن گفته اند. نامبرده در سال 204 هجری قمری در شهر نیشابور در سر زمین خراسان متولد گردید،(10 ) و تعدادی از مؤرخین سال ولادت او را سنه 206 هجری قمری آورده اند، او را قُشَیری گفته اند، زیرا نسبت او به طائفه قشیر بن کعب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه بوده که قبیلۀ معروفی و بزرگی از عرب است و تعداد زیادی از علماء منسوب به آن می باشند،  

ادامه مطلب اینجا