آرشیف

2016-1-29

گل رحمان فراز

افغانستان، نائب قهرمان شفافیت جهان!

نهاد دیدبان شفافیت جهان سالانه می کوشد دست به پخش اطلاعات بزند که از لحاظ شفافیت و عدم فساد اداری، کدام کشور ها پاکترین و شفاف ترین کشور ها اند و همانطور فاسد ترین کشور ها را نیز مشمول همان برنامه و پروژه می گیرد که بیشتر از کشور های شفاف، سر و صدا بلند می کند و عالم تاب می شود.
گرچند افغانستان کشور است که در طول چند سال اخیر علی رقم کمک های بی شمار و بی اندازه ی که در هیچ یک از کشور ها (حتی کشور های توسعه یافته) به مصرف نرسیده است و هم چنان هیچ کشور جهان به پیمانه افغانستان کمک و حمایت جامعه جهانی را با خود نداشته است، با آنهم کار های که باید صورت می گرفت نگرفته است و اکثر همان پول ها قربانی حیف و میل فساد اداری و پیشبرد پروسه بروکراسی (کاغذ پرانی) گردیده است تا تطبیق پروژه های بنیادی و زندگی ساز.
افغانستان در دوران حاکمیت حامد کرزی نیز با یک لقب بلند تر (قهرمان برای مقام اول) افتخار آفرینی کرده بود و آن وقت، نو پا بودن حکومتداری خوب و شروع سازی از صفر یگانه استدلالی بود که حکومتیان را در مقابل همچو ادعا ها سربلند کرده بود و هرچه تهمت بی جا و با جای که با آن ها ارایه می شد، توسط همان ثبوت و دلیل، رخنه ها پر می شد.
اینکه افغانستان بار دوم در دوره حاکمیت حکومت وحدت ملی نیز این افتخار را از آن خود کرد شرم آور تر از دوران حکومت کرزی است، چون در موتر حامل حکومت وحدت ملی دو راننده ی مسلکی وجود دارد و آنها با وعده های رنگین شان اطمینان صد فی صدی تامین و محو فساد اداری را دادند و حتی فساد اداری را کلانترین میراثی خواندند که ایشان از کرزی برای شان به ارث گرفته اند.
اما اینکه اینها بعد از کشور های سومالی و کوریای شمالی لقب نائب قهرمان آلوده به فساد را گرفتند عجیب است، حالا من نمی دانم اینکه این سروی ها و بررسی از اثر سروی کدام سکتور های مصرف کننده ی بودجه دولت است؟! دولت افغانستان بعد از ختم ماموریت دو دوره ی حامد کرزی به کم بودی پول که فساد از آن صورت می گیرد دچار است و چطور این اتهام دوباره به این کشور دوخته شده است؟!
بی کفایتی و بی درایتی ع و غ موجب این همه بدنانی هاست و افغانستان را نمی گذارد حتی یک لحظه هم نفس راحت بکشد، اگر آن ها واقعاً توانایی مدیریت را داشته باشد، کنترول کردن بودجه عادی دولت از عهده افراد پائین رتبه نیز می باشد!
در آخر، برای ع و غ نفرین می فرستم و برای افغانستان عزیز اظهار تسلیت و غم شریکی می نمایم. 

با احترام 
گل رحمان فراز