X

آرشیف

افتتاح مـــركــــــز حمايت اطفال در قومانداني امنيه ولايت غور

 
 
 
اطفال سرمايه هاي ملي ما افغانهاست يكي از راههاي حمايت از اين سرمايه ها جلوگيري از شموليت اطفال درصفوف نظامي  ميباشد چنانچه  در بخشي از قطعنامه 1612 شوراي امنيت ملل متحد كه در سال 2005 به تصويب رسيد به اين مهم اشاره شد ه و افغانستان هم به عنوان يكي از كشورهاي است  كه در اجنداي اين قطعنامه قراردارد و نيز موظف است كه در راستاي تحقق اهداف قطعنامه 1612 شوراي امنيت ملل متحد تمامي كوشش خود را بنمايد .واز خطراتي كه هميشه اطفال را در موقعيت هاي نظامي تهديد مي كند جلوگيري به عمل ايد مخصوصا اطفال كه در گروپهاي مسلح غير قانوني اشتراك دارند زيرا كه اطفال ممكن است از حركات نظامي اگاه نباشند واين خود زمينه سوء استفاده براي قوماندانان وگروپهاي غير قانوني مي گردد خطراتي همچون صدمات روحي ورواني  -صدمات جسمي وفيزيكي – صدمات باز ماندن از تعليم وتربيه صحيح واسلامي – تقويه روحيه خشونت وجنگ وانتقام جويي ودر نتيجه گسترش خشونت درجامعه كه منجر به طرد شدن وبه انزواكشيده شدن اين اطفال دراينده مي شود وهچنين از دست دادن روابط خوب باديگران ودوستان و شايد حتي مرگ اينده اي است كه شايد اين گروپ اطفال را تهديد كند اطفال به دليل سن كم وفريب خوردن دراين گروپها ممكن است به كارهايی ودار شوند كه منجر به عواقب بالا گردد استفاده از اطفال در قاچاق وقاچاق مواد مخدر به عنوان منبع درامد گروپهاي غير قانوني بهره برداري هاي جنسي ،خبر چيني،اشپزي ،حمل سلاحهاي سنگين ، ساخت وسايل انتحاري وحتي به عنوان انتحار كننده مورد سوء استفاده قرار مي گيرند.
تاسيس مركز حمايت اطفال در مرکزجلب وجذب پوليس  قومانداني امنيه غور، جهت جلوگيري از شموليت اطفال در صفوف نظامي  و بلند بردن ظرفیت وآگاهی بيش از 120 تن از علماء وملا امامان مساجد ،اعضاء پوليس وقومانداني امنيه اعم از  زنان پوليس و مردان پوليس ،وهمچنين ارگانهای عدلی وقضایی دراين راستا خود اقدام ديگري است از دستاوردها وپيشرفت در راستاي تحقق اهداف قطعنامه 1612 در ولايت غور، كه دراين ولايت نزديك به 60 در صد مكاتب ان به دليل ناامني وگاهي اوقات در شرايط جنگي ذات البيني  تعطيل مي باشد .وبه طور يقين ميل اطفال هم به  جذب ازسوي مراكز پوليس واردوي ملي وجود دارد .دراين ميان انچه در تمامي وركشاب ها توصيه شده اينست كه تمامي ما كلان سالان به عنوان برادران وخواهران ديني اطفال اين مملكت وظيفه   داريم تا براي اينده كشور خود كوشا باشيم واين خود يك گام بزرگ در جهت انكشاف وحمايت اطفال است يعني كوشش كنيم اين وظيفه را نيز به وظايف زندگي خود اضافه نماييم و با تشويق اطفال به تعليم وتربيه صحيح واسلامي وجلوگيري ا ز شموليت اطفال در صفوف نظامي قدمي براي خدمت به كشورمان داشته باشيم نيازي نيست كه حتما مابا كارهاي كلان خدمت بزرگ به وطن خود نماييم اين هم يك خدمت است وتضمين اينده كشور ما .
به  تاريخ 24 /10/1390 مركز حمايت اطفال در قومانداني امنيه ولايت غور با اشتراك تعدادي از روساء دواير دولتي وارگانهاي غير دولتي افتتاح شد اين محفل كه با همكاري نزديك قومانداني امنيه ولايت غور و كميسيون حقوق بشر افغانستان در ولايت غور برگزارشده بود با سخنان رئيس كميسيون حقوق بشر ولايت غور اقاي رضايي شروع شد ايشان با تشريح اينكه اطفال قشرآسیب پذیرجامعه بوده وغرض رشد وترقی نیازمند حمایت هستند ؛اين كار را قدم نيك در جهت تحقق حقوق اطفال دانسته وگفت: اين مركز با حمايه مالي يونيسف در زون غرب افغانستان در ماه قوس اجناسي از قبيل يك پايه كمپيوتر ويك پايه پرينتر مجهز به اسكنر وديگر وسايل مورد نياز دريك بخش اداري نياز بود(قرطاسيه ميز وچوكي ووسائل ديگر ) تهيه ودر خدمت مركز جلب وجذب پوليس گذاشته شد ودر ادامه كميسيون حقوق بشر با برگزاری 4 وركشاب وجلسات اگاهي دهي برای 120 نفرازجمله  30 تن ازملا امامان مساجد؛ 30 تن از اعضاء پوليس ،30 تن از کارمندان ارگانهای عدلی وقضایی؛ وبه تعداد 30 تن ديگر از اعضاء سپن وملا امامان دروركشاب هاي جداگانه آگاهي هاي لازم د راين خصوص داده شده واين برنامه اموزشي نيز براي اينده ادامه خواهدداشت ودراين راستا مسئول موظف در اين مركز نيز دراينده اموزشهاي لازم را خواهد ديد.
درادامه جلسه  با قطع نوار توسط آقای یعقوبی نماینده ولایت ،رئیس حقوق بشروداکترعثمانی رئیس کارواموراجتماعی مرکزرسما افتتاح شد وبعداز بازديد از اين مركز وپذيرايي حاضرين هريك نظرات خود را دراين مورد ابراز كردند  اقاي يعقوبي با اشاره به  بعضي مشكلات اطفال در ولايت غور ایجاد اين مر كز را يكي از راههاي موثرحمایت ازحقوق اطفال دانسته واززحمات همه ارگانها( حقوق بشر؛قوماندانی امنیه وریاست کارواموراجتماعی) درانکشاف حقوق طفل تشکرنمودند.
 همچنين اقاي عثماني رئيس كار امور اجتماعي نيز با مفيد خواندن افتتاح اين مركز بر ادامه همكاري هاي خود با بخش حقوق اطفال كميسيون حقوق بشر  تاكيد نمود ايشان وضع اقتصادی اطفال ولايت غور رابه خاطرشرايط خاص غور ونبود كار براي خانواده ها بسيار ناگوار خواند وگفت : درصورتی که اطفال به صفوف پلیس جذب نشوند ریاست کارواموراجتماعی حاضراست که برای همچو اطفال زمینه آموزش فنی وحرفه ای را آماده نموده ودررشته های جوشکاری؛نجاری و..اطفال را آموزش حرفه ای داده ووارد بازارکارنماید.
معاون جلب وجذب اردوي ملي نيز  با ابراز اينكه دفتر حمايت اطفال درقوماندانی جلب وجذب اردوي ملي نيزفعلا به كار خود ادامه مي دهد وكميسيون موظف در اين مركز نيز در جهت تحقق قطعنامه 1612 شوراي امنيت ملل متحد وبراي جلو گیری  از پيوستن اطفال درصفوف نظامي کارمی کند ايشان با ابراز اين مطلب كه :
 به جداي اينكه دستورات از مقامات بالا ويا اينكه قطعنامه اي دركار باشد ، ما  مطابق قانون عمل نموده و وظيفه وجداني ما ست تااطفال را  از خطراتي كه يك طفل ممكن است در طول خدمت خود به اردوي ملي بر وي تحميل شود آگاهي دهيم وما از پيوستن اطفال به صفوف نظامي  جلوگيري مي كنيم.   ما به اطفالي كه از سوي كميسيون  رد مي شوند توضيح مي دهيم كه   ناتواني اطفال  در درك مسائل محيطي ومنطقه اي وتحت تاثير بزرگسالان رفتن وتحميل هر گونه كارهاي ناپسند بر اطفال از جمله خطرات ناگواري است كه ممكن است بر هر طفل تطبيق شود .  وما اين اطفال را به ادامه تعليم وتربيه تشويق مي كنيم  .
مر كز جلب وجذب اردوي ملي ولايت غور از جمله مراكزهمكار نزديك با كميسيون حقوق بشر است . با اينكه به اين مركز تاكنون هيچ كمكي صورت نگرفته است  ووعده هاي در خصوص تكميل امكانات اين مركز هم داده شده با اين همه اين مركز به همكاري هاي خود با دفتر حقوق بشر ويونيسف در زون غرب افغانستان هماهنگي وهمكاري لازم رادارند و همكاري هاي دراز مدت خود را نيز بارها اعلام نموده است.
بخش اطفال كميسيون مستقل حقوق بشر از ماه عقرب 1390 به اين سو هميشه تلاش نموده تا بتواند دراين ولايت هماهنگي لازم رابين ارگانهاي همكار در بخش اطفال وديگر ارگانهاي ذيربط در رابطه با حقوق اطفال ایجاد نماید. نمونه هاي خوب اين همكاری در قسمتهاي از برنامه هاي اموزشي با همكاري ثبت واحوال نفوس در زمينه اموزش كوچي ها درخصوص حقوق اوليه انها، اموزش ملا امامان و رضا كاران ثبت احوال نفوس در دو وركشاب جداگانه درخصوص اهميت حقوق اطفال واهميت ثبت احوال ونفوس به عنوان يكي از اساسي ترين حقوق اطفال دركشور ،تهيه جداول استندرد ثبت نوزادان در مراكز صحي وتكثير ان براي اين مراكز ،همكاري نزديك با سكرتر سپن درقسمت تداوي وپي گيري اطفال در معرض خطر ،ترتيب وركشاب هاي مشترك با دفتر يونيسف در سطح ولايت ،ساختن دفاتر استندرد ثبت اطفال در مراكز جلب جذب اردوي ملي و در مركز حمايت اطفال قومانداني امنيه پوليس ، ساخت فرمه هاي استندرد  غرض ثبت مشخصات اطفال مراجعه کننده  در مركز حمايت اطفال قومانداني امنيه وهچنين در مركز جلب وجذب اردوي ملي ولايت غور  از جمله دستاوردهاي خوب بخش اطفال دفترولایتی غور در طي چندماه اخير بوده است .
 
 

افتتاح مركزحمايت اطفال در قومانداني امنيه ولايت غور
 
افتتاح مركزحمايت اطفال در قومانداني امنيه ولايت غور
 
افتتاح مركزحمايت اطفال در قومانداني امنيه ولايت غور

 
با تشكر از توجه تان
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.