آرشیف

2015-1-26

محمد سرور انوری غوری

افتتاح دو مـــکتب 8 صنفه در غور:

 

طوریکه ریس صاحب معارف مشکلات معارف ولایت غور را بدون کم وکاست وصادقانه از طریق تلویزیون به اطلاع ملت رسانیده . واقعآ مشکلات که دامن گیر معارف آن ولایت میباشد از قبیل کبود معلم مسلکی ، در حدود ( 60) مکتب بدون تعمیر و مواد ومالزمه درسی وعوامل دیگری که معارف غور را دچار مشکلات و سر گردانی ساخته مشکل اساسی بشمار میرود . به اساس سعی وتلاش مسولین ولایت غور بتاریخ 25/6/1393 دو مکتب 8 صنفه درغوراز طرف جناب والی صاحب واداره معارف غور افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت . جای افتخار وسربلندی بمردم ودانش آموزان عزیز غور است . اما قابل تذکر این است که سر نوشت 58 مکتب که تعمیر ندارند چه خواهد شد ؟ وچه وقت شاگردان ازبارانها ی موسومی ، آفتاب سوزان ، سایه درخت ها و دیوار ها نجات خواهندیافت ؟ ومعارف غور دارای تعمیر ، معلم مسلکی ومواد ومالزمه درسی خواهد شد؟ در پهلوی همه مشکلات در غور واقعآ معارف که اساس همه پیشرفت ها را تشکیل میدهد. مورد توجه بیشتر قرار گیرد. از مسولین عرصه معارف ئر کشور تقاضامندم تا در مورد رفع مشکلات معارف غور دقت بیشتر وبیشترفرمایند . در اخیر متذکر میشوم هر دوست ومسول که نظر به امکانات دررفع مشکلات غور گامی می بردارد قابل ستایش وقدر دانیست واز بارگاه ایزد متعال برایش موفقیت آرزومندم .