آرشیف

2015-1-14

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

اعمار گدام غلات به ظرفیت 5000 متریک تن در ولایت غور

 

گدام استراتیژیک غله جات در ولایت غور به ظرفیت 5000 متریک تن از بودجه انکشافی وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ساخته میشود. اعمار این ذخیره گاه که نهایت مهم و با ارزش است مخصوصا در ولایت غور به هزینه 27034346 افغانی توسط شرکت تابش امید کار آن شروع و درحال حاضر جریان دارد که تصاویر ذیل مراحل ساخت آنرا حکایت میکند، با تکمیلی گدام، تعمیر اداری گدام و سایر ملحقات آن مشکلات ذخیره غلات درین ولایت تا اندازه حل میگردد. با موقعیت جغرافیائی که ولایت غور دارد، راه های اکمالاتی آن در فصل زمستان و بهار مسدود و یا هم با چالش های جدی ریزش برف وباران، گل و لای روبرمیباشد که ساخت این گدام یک اقدام نهایت موثر بوده وتا اندازه جواب گوی نیازمندی های مردم از ناحیه ذخیره غلات خواهد بود. 

تهیه کننده : محمد ناصر سرشار

 

اعمار گدام غلات به ظرفیت 5000 متریک تن در ولایت غور

 

اعمار گدام غلات به ظرفیت 5000 متریک تن در ولایت غور

 

اعمار گدام غلات به ظرفیت 5000 متریک تن در ولایت غور

 

اعمار گدام غلات به ظرفیت 5000 متریک تن در ولایت غور

 

اعمار گدام غلات به ظرفیت 5000 متریک تن در ولایت غور

 

اعمار گدام غلات به ظرفیت 5000 متریک تن در ولایت غور

 

اعمار گدام غلات به ظرفیت 5000 متریک تن در ولایت غور

 

اعمار گدام غلات به ظرفیت 5000 متریک تن در ولایت غور