آرشیف

2016-8-27

محمدگل پویا

اعلان حمایت و پشتبانی از نیروهای دلیر امنیتی و دادخواهی برای وضعیت بحرانی ولسوالی پسابند ولایت غور!

به نام خداوند توانا و دادگر

طوریکه همه ی ما در جریان هستیم و میدانیم حلقه امنیتی در غور روزبروز تنگ تر شده میرود درصورت کل هر لحظه ی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، به همان اندازه بی امنیتی ،بی بندباری ،گیروگان گیری ،ترور شخصیت ها ،وحشت و دهشت روبه افزایش است. با وجودآمدن حکومت وحدت ملی دامنه ی بی امنی ها در تمام نقاط کشور گسترش یافته که ما شاهد سقوط ولسوالی های مختلف در کشوره بوده ایم.
از مدت چهار ماه به اینسو ولسوالی پسابند تحت تهدید امنیتی و محاصره قرار داشته، دشمنان صلح و ثبات افغانستان در تلاش هستند تا در ولسوالی اعمال نفوذ نمایند. نیروهای امنیتی ولایت غور با پرسونل کم و تجهیزات دست داشته خود در حال نبرد با دشمنان قسم خورده افغانستان هستند و در این روزهای آخیر با مسدود شدن راه مواصلاتی فیروزکوه الی پسابند نیروهای امنیتی و شهروندان این ولسوالی با کمبود مواد غذایی مواجه هستند؛ اما حکومت مرکزی هیچ نوع توجهی به این ولسوالی نداشته و از چند سال به اینسو که طالبان خون آشام دشمنان انسانیت و بشریت دراین ولایت در  ولسوالی های ( چهاسده ، پسابند تیوره ،ساغر ) حضور پیدا کرده اند ما شاهد هیچگونه عملیات تصفیوی بخاطر نابود کردن طالبان از طرف حکومت مرکزی در این ولایت نبوده ایم.
ما از رهبران دولت تقاضامندیم که مشکلات امنیتی در غور را جدی بگیرند و تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ نموده با کمک هوایی و زمینی خود نیروهای امنیتی غور را تنها نگذارند. نیروهای امنیتی در ولایت غور با کمبود پرسونل و تجهیزات مواجه هستند. امیدواریم دولت مرکزی به این چالش مهم  رسیده گی نموده و سبب دفع واقعات و خطرات بعدی گردند.
باحرمت 
محمدگل "پویا" فعال جامعه مدنی 
غور – فیروزکوه

 

اعلان حمایت و پشتبانی از نیروهای دلیر امنیتی و دادخواهی برای وضعیت بحرانی ولسوالی پسابند ولایت غور!

اعلان حمایت و پشتبانی از نیروهای دلیر امنیتی و دادخواهی برای وضعیت بحرانی ولسوالی پسابند ولایت غور!