آرشیف

2015-2-7

محمد جواد علوي

اعلان حمایت مقامات محـــلی ولایت غور از تحقیق ملی بچه بازی

 

در جلسه استماع عامه ولایت غور:

پنجمین جلسه استماع عامه تحقیق ملی "پدیده منفور بچه بازی " از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور با حضور هیأت اعزامی از تیم تحقیق ملی وبا اشتراک معاون مقام ولایت غور محمد امین "توخی" ، الحاج فضل الحق "احسان" رئیس شورای ولایتی قاضی ابوبکر "صدیقی"سرپرست ریاست محکمه استیناف، جان محمد "محمدی" خارنوال اختصاصی اطفال و نماینده ریاست خارنوالی استیناف، احمد شاه " مجیدی" رئیس ارشاد حج واوقاف ، داکتر گل احمد "عثمانی " رئیس کار وامور اجتماعی ، شهدأ ومعلولین، زین العابدین آمرحقوق بشر قوماندانی امنیه، محمد عظیم امر کشف وتحقیق جنایی ، محمد اسماعیل مدیر محبس وتوقیفخانه ها، داکتر جمعه گل "یعقوبی" رئیس شفاخانه ولایتی ونماینده ریاست صحت عامه ، هاجره"بشیری" نماینده ریاست امور زنان، نماینده خانه امن، "صابری" آمر مرکز اصلاح وتربیت اطفال ونماینده ریاست عدلیه ، "شاداب" استاد پوهنتون ولایت غور، محمد وزیر" نورانی" نماینده نهاد های جامعه مدنی ، عبدالقدیر "غفوری" خبر نگار و رئیس اتحادیه خبر نگاران ولایت غور ونماینده رسانه ها و…. رئیس وکارمندان دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درشهر چغچران مرکز ولایت غور بتاریخ 25 قوس 1392 ودر تالار مقام ولایت غور تدویر یافت.
جلسه با تلاوت کلام الله مجید وپخش سرود ملی افغانستان ساعت 9 صبح در تالار مقام ولایت غور آغاز شد. سپس جواد "رضایی" رئیس دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که گرداننگی محفل را نیز به عهده داشت، پیرامون تحقیق ملی پدیده منفور بچه بازی روشنی انداخته، گفت :" سالها جنگ ونا بسامانی ، حاکمیت زورمندان وعدم حاکمیت قانون باعث رواج پدیده های شوم درافغانستان شده است . یکی ازآنها پدیده غیرشرعی وغیراسلامی ،" بچه بازی " درافغانستان است. زورمندان محلی با استفاده ازنفوذ وقدرت سیاسی واقتصادی خویش ، دراقصی نقاط افغانستان، اطفال پسر را به شنیع ترین شکل ممکن به استثمار جنسی و جسمی کشانده واین روند ضد اسلامی وضد اخلاقی متاسفانه تا هنوز ادامه دارد. بادیگارد، خانه سامان، کارگرخانه ، شاجور بردار، حاضرباش ازجمله پوششهایی است ،که تحت آن اطفال فقیر پسر مورد سوء استفاده دوامدار قرارمی گرفته اند. رئیس دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر اضافه کرد:" کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به روند رو به افزایش "بچه بازی " دربعضی نقاط کشور تحقیق ملی‏ای را مبتنی بر صلاحیت قانونی كميسيون در ماده 58 قانون اساسی، فقره 16، 21 و 22 ماده 21 قانون تشکیل، صلاحیت‏ها و وظایف کمیسیون درسراسرکشوربه راه انداخته است" .
محمدامین " توخی " معاون وسر پرست مقام ولایت غور، ضمن تقدیر وتشکر از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخاطر راه اندازی تحقیق ملی در حمایت از اطفال گفت:" اطفال ما آینده سازان این کشورند. بی شک رئیس جمهور، وزرأ، مدیران آینده این وطن، نسل بعدی است؛ که ما اکنون در ساخت وپرداخت آینده می تواتیم سهم بگیریم.اطفال مثل فولاد است. این ماییم که از این فولاد چه بسازیم. طیاره و یا آهن پاره های بی ارزش". سرپرست مقام ولایت غور از نقش تخریبی دشمان این وطن یاد کرد وافزود:" بر اثر غفلت ماست که دشمنان وطن ما از اطفال انتحاری و بمب گذار تربیت می کند و از اطفال استفاده سؤ می نمایند ویکی ازاین استفاده های سؤ هم می تواند بچه بازی باشد". معاون مقام ولایت غور در حمایت از این تحقیق ملی علاوه کرد:" ما باید از سهولت های لازم را برای حمایت از اطفال داشته باشیم و در ولایت غور ما تعداد معدودی از اطفال معروض بخطر را تحت پوشش در پرورشگاه قرارداده ایم. ما از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای حمایت از اطفال معروض به خطر حمایت می کنیم وبخصوص ازاین تحقیق ملی. اما ازکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ونهاد های همکار خواهان حمایت از برنامه های حمایتی بیشتر اطفال در ولایت غور می باشیم".
سخنران بعدی جلسه استماع عامه در ولایت غور، بسم الله "وزیری" عضؤ تیم تحقیق ملی بود، که اهداف برنامه تحقیق ملی بچه بازی را برای اشتراک کنندگان این چنین بیان داشتند:" بررسی سيستماتيك علل و عوامل رسم "بچه بازی " در کشور؛ارزیابی وضعیت قربانیان بچه بازی و اطفال در معرض خطر این رسم؛ جمع آوری آمار و تحلیل معلومات دراين زمینه؛بالا بردن سطح آگاهی عامه و ایجاد حساسیت برعلیه این رسم؛ پاسخ گو کردن دولت در برابر این رسم؛برملا ساختن خلأ های قانونی در قوانین نافذه کشور در این زمینه؛ارائه پيشنهادات براي تغییر و اصلاح قوانین و پالیسی ها در زمینه حمایت از اطفال؛ اولویت بندی برنامه ها براي حمایت از اطفال قربانی و داد خواهی ازحقوق حقه اطفال." وزیری برای درک بهتر از اهداف تحقیق ملی افزود:" این تحقیق ملی است وممکن در ولایت غور نمونه ومصداقی برای بچه بازی وجود نداشته باشد. اما ولایت غور هم یکی از ولایات کشور است و نمی تواند از معضلات دیگر مناطق کشور متأثر نگردد. هدف ما دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات شماست".
سپس قاضی ابوبکر "صدیقی"سرپرست ریاست محکمه استیناف ولایت غور نقطه نظرات شان را در مورد این تحقیق ملی بیان داشتند:" در قانون جزأ ماده 427 تا 430 در مورد فسق وفجور، فعل زنا ولواط تسجیل شده است. اما درمورد فعل بچه بازی یک خلأ وجود دارد و وصف جرمی و مواد قانونی در مورد بچه بازی در قانون جزأ نداریم." وی اضافه کرد:" در شرع مقدس اسلام هم درمورد کسی که فعل لواط انجام می دهد، احکام از کوه انداختن، سنگ انداختن بدنبال آن، زیر دیوا رکردن و حتی حبس تا حین مرگ امده است. اما برای فعل بچه بازی و مراحل ، خفت وشدت آن تعیین جزأ صورت نگرفته است واین برمی گردد به حکم تعزیری وحکومتی وفتوا و فتوا نیز تابع شرایط زمانی ومکانی است."
جلسه با ابراز نظرات و پیشنهادات هریک از اشتراک کنندگان به شمول رئیس ارشاد ،حج واوقاف ، رئیس کا ر وامور اجتماعی، شهدأ و معلولین، نماینده ریاست معارف ، نماینده ریاست امور زنان وخانه امن، مدیر محبس وتوقیف خانه ها، نماینده ریاست صحت عامه وشفاخانه ولایتی غور و… ادامه یافت. دراین جلسه استماعیه آمار وارقام از بچه بازی ارائه نگردید و فقط در طی دوسال از پنج دوسیه لواط دراین ولایت یاد شد. نماینده جامعه مدنی گفت:" بچه بازی به تعبیر استفاده سؤ از اطفال در تمام ولایات کشور وجود دارد. اگر تا هنوز دراین ولایت ثبت نیست به این معنی نیست که در ولایت غور نباشد.بلکه به این دلیل است که هنوزتعریف و وصف جرمی بچه بازی درقانون جزأ کشور نیامده است."نماینده رسانه های جمعی نیز از اشکالی از بچه بازی در این ولایت یاد کرد وگفت: در ولایت غور حد اقل رقص بچه در محافل عروسی و خوشی وجود دارد".
علل وعوامل رشد بچه بازی در استماع عامه ولایت غور این چنین بر شمرده شد:"فقر وبیکاری، ضعف فرهنگی در خانواده ها وعدم تعلیم وتربیه درست اطفال، موجودیت سلاح و تدوام جنگ ونا امنی ، استفاده سؤ از اطفال به حیث ابزار جنگی، اعتیاد به مواد مخدر، عدم حاکمیت قانون وخلا قانونی در امر مجازات عاملین سؤ استفاده از اطفال و…
درادمه اشتراک کنندگان پیشنهادات شان را برای مبارزه با عمل شنیع بچه بازی این چنین بیان داشتند:
آگاهی دهی از حق وحقوق اطفال در اجتماع ازطروق مختلف رسانه های جمعی؛ حل منازعات مسلحانه؛ خلع سلاح قوماندان های مسلح غیر مسؤل، مبارزه با کشت وترافیک مواد مخدر؛ بالابردن سطح تعلیمات وتحصیلات؛ بالابردن ظرفیت های اقتصادی وحمایت از خانواده های فقیر وکاریابی برای آنان؛ آگاهی دهی از خطرات ومضرات بچه بازی از نظر صحی وسلامتی روانی؛ تدوین وتصویب قانون خاص در مبارزه با بچه بازی وتعیین مجازات واعمال قانون شرع با عاملین بچه بازی.
جلسه استماعیه تحقیق ملی در ولایت غور ساعت 12:15دقیقه با جمع بندی بسم الله وزیری عضؤ تیم تحقیق ملی ودعائیه احمد شاه مجیدی رئیس ارشاد، حج واوقاف ولایت غور پایان یافت. قابل یاد آوری است، که رئیس ارشاد،حج واوقاف ولایت غوردرپایان محفل وعده سپرد؛ خطبای مساجد ولایت غور در نماز جمعه این هفته پیرامون حقوق طفل از دیدگاه اسلام وکنوانسیون حقوق طفل صحبت نمایند وازسویی درمبارزه با اشکال متنوع بچه بازی روشنی خواهند دادند و احکام شرعی حرمت این رسم منفور رادر سراسر ولایت غور برای مردم مؤمن وخدا جوی ولایت غور بیان دارند.

 

پایان

گزارشگر: محمدجواد علوی عضؤ تیم تحقیق ملی

 

اعلان حمایت مقامات محلی ولایت غور از تحقیق ملی بچه بازی

 

اعلان حمایت مقامات محلی ولایت غور از تحقیق ملی بچه بازی

 

اعلان حمایت مقامات محلی ولایت غور از تحقیق ملی بچه بازی

 

اعلان حمایت مقامات محلی ولایت غور از تحقیق ملی بچه بازی