آرشیف

2015-6-11

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

اعلام حمایت شورای ولایتی از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

شورای ولایتی غور که به اساس یک وظیفه رسمی در ولایت هرات سفرداشتند، برحسب دعوت دفتر حوزه غرب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری شب ۲۰/۲۱ جوزای ۱۳۹۴ در دفتر این بنیاد تشر یف آورده و با فعالین این بنیاد ملاقات دوستانه و تعارفی داشتند درآغاز این محفل دوستانه که محترم جنرال محی الدین غوری رئیس ارکان قول اردوی ظفر هم حضور داشت محترم الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس حوزوی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در مورد نیاز ایجاد بنیاد به اساس چرخش تاریخ در کشور ما معلومات ارائه نموده فعالیت های بنیاد را در قسمت شناخت غوری ها از دوران حکومات محلی تا دوران امپراطوری شان توضیح داشته و علل عقب نگهداشت ولایت غور باستان را در رژیم ها و حکومات مختلف کشور با اسناد معلومات داد.

اعلام حمایت شورای ولایتی از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

در این محفل محترم رئیس الحاج فضل الحق احسان  رئیس شورای ولایتی غور از فعالیت های بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بقدر یاد آوری نموده علاوه نمود؛ طوریکه من معلومات داشته و مستقیمأ با عده ی از فعالین بنیادتماس دارم خدمات فرهنگی این بنیاد
در مدت اندکی کار های زیاد صورت گرفته که بدیل در طول مدت غور بعد از سقوط امپراطوری غوری ها ندارد.
وی علاوه کردٰ شورای ولایتی غور با افتخار تمام از فعالیت های فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حمایت نموده و توفیقات بیشتر شانرا در جهت احیای هویت غوری ها در افغانستان از خداوند پاک استدعا می نمایم.

اعلام حمایت شورای ولایتی از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

در این محفل محترم جنرال محی الدین غوری رئیس ارکان قول اردوی ظفر طی صحبتی مفصل خدمات فرهنگی بنیاد را ستوده گفت من بحیث یک نظامی فعالیت های بیطرفانه و انسان دوستانه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری را در سراسر کشور حمایت نموده و از زحمت کشی دست اندر کاران آن قدردانی می نمایم.

اعلام حمایت شورای ولایتی از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

متعاقبأ استاد محمد رسول فایق یکی از استادان سابقه دار شعر زیبای را به افتخار پذیرفتن دعوت بنیاد از طرف شورای محترم ولایتی غور که سروده بود دکلمه نموده و مورد استقبال حاضرین قرارگرفت.
سخنران دیگر جناب مولانا شراف الدین اعتصام بودند که با تحلیل همه جانبه فعالیت های شورای ولایتی را در جهت وحدت غوری ها و سایر غوری تباران را واضح نموده و گفت : ما این بنیاد را زمانی در حوزه غرب ایجاد نمودیم که بسا افراد هویت غوری بودن شانرا از دیگران پنهان میداشتند، امروز به افتخار می توان گفت که یک دهقان غوری تبار بخود جرئت آنرا میدهد که با سر بلندی ابراز نماید که من یک غوری هستم، اما افسوس من آنست که بعضی ها هنوز برای پراکنده نمودن این جنبش ملیونی از راه های مختلف کار میگیرند، که این اقدامات شان از طرف هر انسان فرهنگی مردود است.

اعلام حمایت شورای ولایتی از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

در اخیر مدعوین در صرف شام شرکت ورزیدن که از طرف محترم الحاج الله یار استوار معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب در هرات راه اندازی شده بود، یاد آوری میگردد که در ختم دعوت تحایف نیز از طرف آقای استوار به مهمانا ن گرامی اهدا گردید. محفل به دعاعیه از طر ف محترم مولا نا اعتصام خاتمه یافت.