آرشیف

2016-5-10

jameghor

اعلامیۀ جمعیّت اسلامیِ افغانستان؛ در پیوند به اعدام یکی از عاملینِ قضیۀ ترور پروفیسور برهان‌الدین ربّانی؛ رئیس‌جمهور پیشین،‌ رهبر جِهاد و مُقاوَمت و شهید صلح، از سویِ حکومت وحدت ملى

الْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَی رَسُولَ اللهِ وَعَلَی آلِهِ وَأصْحَابِهِ وَمَنْ وَالاه؛ و بعد:

از طریق رسانه‌هایِ جمعی؛ مطّلع شدیم که حکم اعدام حمید الله ‌نام، یکی از عاملینِ قضیۀ ترور پروفیسور برهان‌الدین ربانی رئیس‌جمهور پیشین، رهبر جِهاد و مُقاوَمت و شهید صلح، صبح ۱۹ ثور سال جاری از سویِ حکومت وحدت ملی اجرا شده‌است.
تاجایی که به ما اطّلاع داده شده است، حمیدالله‌نام، عامل انتقال فرد انتحاری، از ولایت قندهار به کابل بود و به یقین رازهای زیادی از این حادثۀ المناک را با خود داشت. فرد انتحاری که به‌وسیلۀ حمیدالله نام به کابل انتقال داده شده بود، چند روز را در یکی از مهمانخانه های حکومت سپری کرد و در نهایت به منزل استاد شهید انتقال داده شد و سبب شهادت رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان گردید که هرکدام از این مراحل، تحقیقات همه‌جانبه را لازم داشت و دارد.
جمعیّت اسلامیِ افغانستان و خانوادۀ شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی -که در رابطه به تطبیق این حکم از سویِ مراجع مربوط، در جریان گذاشته نشده‌اند- تأکید می کنند که برای شناساییِ عوامل پیدا و پنهانِ این قضیه و روشن‌شدنِ هرچه بیشتر موضوعِ ترور شهید پروفیسور برهان الدین ربانی، رهبر جِهاد و مُقاوَمت و شهید صلح، تحقیقات گسترده ‌تر و به صورتِ شفاف صورت گیرد.
همچنان جمعیّت اسلامیِ افغانستان؛ بار دیگر تأکید می‌کند که باید عاملینِ ترورهای زنجیره‌ ای که شخصیت هایِ این حزب را طی ۱۵ سال اخیر به شهادت رسانیدند، شناساییِ و تمام ابعاد قضایایِ ترورهای زنجیره ‌ای برای مردم افغانستان روشن شوند. ما طی سال هایِ گذشته؛ پیوسته تأکید کرده ایم که قضایایِ ترورهای زنجیره‌ ای به‌صورتِ جدی پیگیری شوند؛ امّا متأسفانه تا حالا در این زمینه، اقدامی‌که بتواند قناعت مردم را فراهم آورد، انجام نشده‌است.
باور ما این است که اگر در سال هایِ قبل در زمینۀ شناساییِ عواملِ جنایاتِ صورت‌گرفته، اقداماتِ لازم صورت می گرفت، جلوِ بسیاریِ از جنایت هایی‌که به اشکال مختلف تا اکنون در کشور صورت می گیرد، گرفته می شد.
تذکر می دهیم که مبهم باقیماندنِ این قضایا و عدم مُعَرّفیِ عاملان آن، زمینۀ جنایات بیشتر را برای دشمنان افغانستان فراهم می کند.

شورایِ رهبریِ جمعیّت اسلامیِ افغانستان
دو شنبه ۲۰ ثور 1395 خورشیدی
کابل، افغانستان