X

آرشیف

اعلامیه هیات رییسه بنیاد اوستا در نکوهش جنایات بی رحمانه تروریست ها در برابر مردم افغانستان

رخداد های دردبار و جانکاه هفته های گذشته در ولایت قندوز به ادامه اقدامات برنامه ریزی شده تروریستی در برابر مردم افغانستان؛ وجدان بشریت را تکان داده و زمینه ساز بی ثباتی ، بی باوری ، بدبینی نسبت به وضع موجود و آینده  صلح آمیز و متمدن در افغانستان گردیده است.
وقتی درسال ۲۰۰۱ ترسایی ایتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده امریکا زیر نام « مبارزه با تروریزم » به افغانستان پا نهاد ؛ در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی تعهد سپرد تا در افغانستان و منطقه ریشه تروریزم را خشک ؛ و برای مردم افغانستان زمینه زنده گی امن و صلح آمیز به دور از جنگ ، ویرانگری ، بنیادگرایی و انسان ستیزی در یک نظام مدرن و دموکراتیک پیشرفته را فراهم سازند. جامعه جهانی و ایتلاف به خوبی میدانست که القاعده ، گروه طالب ، شبکه تروریستی حقانی و سایر سازمان های بنیادگرا و تروریست بین المللی  مراکز آموزش و تربیت شانرا در پاکستان داشته؛ و روزی نبود که اسناد و گزارشاتی در باره پیوند میان ادارات دولتی پاکستان از جمله سازمان استخبارات نظامی این کشور ( ای اس ای ) و این گروه های تروریستی و خرابکار پخش نشود. ایتلاف که برای جنگ با ترور به افغانستان آمده بود؛ برچیدن و نابودی همه سازمان ها و شبکه های تروریستی درمنطقه را به شهروندان کشورهای شان ، جامعه جهانی ومردم افغانستان قول داد. امروز با گذشت نزدیک به یک و نیم  دهه حضورگسترده نظامی و سیاسی  ایتلاف درافغانستان ؛ تروریزم در وجود سازمان ها القاعده ، داعش ، شبکه حقانی و سایر گروه های تروریستی هنوزهم  پا برجا و استوار بوده؛ و همه روزه جنگ آوران آنها جان مردم بی دفاع و بی گناه افغانستان که جرمی غیر از آرزوی زنده گی در صلح ، آرامش و پیشرفت ندارند ؛ را می گیرد. ادامه این وضع درد باردرافغانستان و منطقه نشاندهنده ناکارایی و ناکامی وعده هایی است که ایالات متحده امریکا در راس ایتلاف ضد تروریزم به مردم افغانستان و جهان سپرده بودند.
نادیده نباید گرفت که با گذشت  بیش از ده سال حضور گسترده و بی مانند نظامی ارتش امریکا و ناتو در افغانستان ؛ صرف میلیارد ها دالر پول مالیه دهنده گان این کشورها در نتیجه نبود قاطعیت و اراده سیاسی ؛ افغانستان و مردم آن بی رحمانه قربانی منافع سودجویانه و سیاست های ضد افغانی مقامات پاکستانی گردیده اند. به جای مبارزه هدفمند و موثر با تروریزم درخاک پاکستان؛ این کشور از نظر نظامی و سیاسی مورد حمایت و پشتیبانی همه جانبه قرار گرفته؛ و اقدامات ستیزه جویانه  و شرارت بار این کشور که در ضدیت تمام  با نورم ها و اصول پذیرفته شده درمناسبات میان دولت ها و مردمان از جمله منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون های جهانی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد ؛ هنوز مورد بازخواست قرارنگرفته است.
با گسترش پهنه جنایت در برابر مردم افغانستان  و حضور برنامه ریزی شده  سازمان های تروریستی یاد شده که مراکز آنها از دهه هشتاد سده پیشین ترسایی بدینسو درخاک پاکستان میباشد؛ هیات رییسه بنیاد اوستا  به جامعه جهانی ، نیروهای صلح دوست و آزادی خواه جهان ، شورای امنیت سازمان ملل متحد رو کرده؛  خواستار محکوم نمودن دولت پاکستان و حامیان ارتجاعی آن  که از سازمان ها و گروه های تروریستی منحیث وسیله فشار در برابر مردم و دولت افغانستان کار می گیرند، می باشیم.
جا دارد تا مساله موجودیت این همه سازمان ها تروریست پرور درخاک پاکستان مورد توجه جدی و مسوولانه  شورای امنیت سازمان ملل متحد  و جامعه جهانی  قرارگرفته ؛ و درهمخوانی با تعهدات این کشوردر برابر منشور سازمان ملل متحد  و اصول پذیرفته شده درمناسبات میان کشورها و مردمان این عمل غیرمسولانه مقامات پاکستان  مورد نکوهش قرار گیرد.
از مراکز موجود ترور در خاک پاکستان همه روزه تروریستانی وادارنده صلح و آرامش به افغانستان ،هند ، آسیای میانه ، و آسیای صغیر صادرمیگردد. جا دارد تا  با لغو تعذیراتی از جمله قطع صدور سلاح به پاکستان ، قطع کمک های مالی به این کشور و انجماد دارایی های سازمانهای تروریستی چون طالب ها ، القاعده ، داعش  و شبکه حقانی که ساختارهای رهبری و شبکه های آموزشی ـ لوژیستیکی و ارتباطی آنها  از خاک پاکستان عمل می نمایند؛ و سایر اقدامات سودمند وموثر در راه برچیدن سونامی ترور و بنیادگرایی گام های عملی برداشته شود. در غیر آن ادعاهای پر طمطراق   « مبارزه با تروریزم » و « برچیدن بستر تروریزم درجهان » چیزی بیشتر ازحرف پوچ و میان تهی نخواهد بود.

بادرنظر داشت  پهنه درد و رنج بی مانندی که همه روزه در پناه سیاست های سازشکارانه حکومت وحدت ملی افغانستان و منافع گروه مافیایی منطقه  و جهان از سوی برده سازان تروریست بر مردم بی گناه و بی دفاع میهن روا داشته میشود ؛ هیات رییسه بنیاد اوستا ازهمه نهاد های فرهنگی  و اجتماعی ، شخصیت های ملی  و وطن پرست ، جامعه مدنی افغان  درخواست می نماید تا با راه اندازی کمپاین ملی بازخواست و تنبیه  تروریستان و حامیان جهانی شان، زمینه برچیدن لانه های ترور و وحشت درپاکستان و سایر نکات جهان را میسر ؛ و شرایط برای پی ریزی زنده گی صلح بار و متمدن در افغانستان را فراهم نمایند. لازم است تا برای این کمپاین نیروهای ضد جنگ و ترور از سایرکشورها و مردمان  نیز دعوت به  همراهی و یاری گردند.

با درودها
هیات رییسه بنیاد اوستا
اتریش ، هشتم ماه اکتوبر ۲۰۱۵    

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.