آرشیف

2015-3-2

روند ٣

اعلامیه مطبوعاتی روند 3 افغانستان در مورد نجات 31 تن از شهروندان ربوده شده توسط ربایندگان مسلح در جنوب کشور

کابل، دوشنبه 11 حوت 1393
 
بیشتر از یک هفته میشود که تعداد 31 تن از هموطنان عزیز ما در جنوب کشور که در برگشت به ولایات شان از کشور ایران بودند، توسط رهزنان و ربایندگان مسلح و نقاب پوش پس از بازرسیها، به جای نا معلوم برده شده و تا حال در مورد شان معلومات نیز در دست نیست.
روند 3 افغانستان ضمن محکوم کردن این عمل وحشیانه دشمنان صلح و آرامش مردم، از دولت افغانستان میخواهد تا هر چه عاجل در دریافت این شهروندان عمل نموده تا به انتظار خانواده های مظلوم شان پایان داده شود. ما از مسوولان امنیتی و بخش های مرتبط حکومتی تقاضا داریم تا در مورد پیشرفتهای کاری شان در این بخش، به گونه ی دوامدار به ملت اطلاع دهند. مردم در انتظار دریافت و آزادی این ربوده شده گان هستند.
 
همچنان، روند 3 افغانستان مراتب تسلیت خویش را به پیشگاه ملت رنج دیده ی افغانستان که در سوگ عزیزان شان که در حوادث اخیر طبیعی جانهایشان را از دست داده اند نشسته، ابراز میدارد. ما از خداوند منان ج برای شهدای این حوادث بهشت برین، برای مجروحین صحت یابی زودهنگام و برای بازماندگان شهدا، صبر جمیل استدعا میداریم.
 

 
 
بخش مطبوعات و معلومات || Communication & Info
0791919152 / 0795190819 / 0700203739

 

با ما از این طریق نیز بتماس شوید:
در فیسبوک:       www.facebook.com/rawand3.org
در تیوتر:          www.twitter.com/rawand3kbl
ایمیل آدرس:      rawand3.kbl@gmail.com