آرشیف

2015-11-10

روند ٣

اعلامیه روند 3 افغانستان بمناسبت شهادت 7 تن از شهروندان مظلوم ولایت غزنی توسط دشمنان دین و ملت

 

با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که دشمنان دین و ملت افغانستان یکبار دیگر به ادامه جنایتهای فجیع خویش، هفت تن از هموطنان مظلوم ما را که قبلاً در ولایت غزنی ربوده بودند را به شهادت رسانیده اند.
إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون
روند 3 افغانستان ضمن آنکه این عمل وحشیانه و ضد بشریت را که دین مبین اسلام حرام و مردود دانسته، محکوم میدارد، دولت افغانستان را در قبال این گونه بی مسوولیتی ها، مسوول میداند.
دولت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان دیده میشود که مسوولیت های خویش را ادا ننموده و هنوز هم در پی تقسیم قدرت و تعیینات مصروف میباشند. دولت همچنان مسوولیتهای اصلی خویش که همانا ارایه خدمات با ارزش برای مردم افغانستان بر طبق هدایات قانون اساسی کشور میباشد را انجام نداده است. هنوز دولت وحدت ملی برای مردم و نیروهای مقاوم امنیتی – نظامی خویش تعریف از دوست و دشمن را مشخص نساخته است. مذاکرات صلح دولت به گونه عاجزانه به پیش میرود و شهروندان افغانستان به ویژه اعضای رسانه ها و خبرنگاران شان و فعالین واقعی عرصه های مختلفه بخاطر دفاع از ارزشهای دینی، ملی و میهنی خویش، مورد تهدید دشمن قسم خورده قرار میگیرند.
هر روز ما از دست دادن هموطنان خویش را در هر گوشه و کنار کشور مشاهده میکنیم و همه در غم هستیم. با ادامه ی این کارها و درک ضعف آشکار در مدیریت سکتورهای دولتی و خاصتاً سکتور امنیتی، دیگر صبر مردم افغانستان لبریز گردیده است. دولت مکلف و موظف است تا مصونیت و امنیت جانی و مالی تمام اطباعش را در خور توجه قرار داده و مسوولیتهای خویش را به گونه ی جدی درک نماید. دولت روند صلح را با عجز ادامه ندهد و باید در قبال صلح و مذاکره با دشمن، از قوت مردمی صحبت نماید.
روند 3 افغانستان همیشه با دولت همکار بوده و اما، اگر این نا بسامانی ها مرفوع نگردد، مجبور است به مردم مراجعه نماید و در این موارد مجالس مشورتی خویش را ادامه میدهد. ما با دولت در هر بخش که ضرورت میباشد، اعلان همکاری مجدد مینماییم تا توانسته باشیم مسوولیتهای شهروندی خویش را در قبال حمایت دولت مشروع خویش ادامه دهیم.
یکبار دیگر، این عمل وحشیانه که توسط دشمنان صلح و ثبات کشور انجام گردیده را شدیداً محکوم نموده و بر روح شهدا اتحاف دعا مینماییم. از بارگاه خداوند متعال جایگاه شان را بهشت برین استدعا نموده، بر خانواده های داغ دیده شان، صبر جمیل آرزو میکنیم.
 

با قوت نسل نو، به سوی افغانستان توانمند!
 
 
 
بخش مطبوعات و پیامها || Communication & Messages
 

(0093) – 0791919152 | 0700203739 | 0799575759 | 0795190819

 
 
با ما از این طریق نیز بتماس شوید:

ویب سایت | Website:             WWW.RAWAND3.COM
فیسبوک | Facebook:          www.facebook.com/rawand3.org
تویتر | Twitter:               www.twitter.com/rawand3kbl
ایمیل | Email:                rawand3.kbl@gmail.com

 دفتر مطبوعاتی و سخنگو
سه شنبه، 19 عقرب 1394
کابل- افغانستان