آرشیف

2014-12-25

ضياالحق ضرغام

اعلامیه جنبش جوانان و جامعه مدنی به مناسبت ترور ناجوان مردانه شهریار شرق

30 ثور 1392 شماره تماس: 0700285401
0798919719
کابل 

شهریار شرق در اسد 8136 در یک خانواده مرفه و متنفذ در روستای شینه دولتیارچشم به جهان گشود. مکتب را در لیسه سلطان علاوالدین غوری به پایان رساند و جهت ادامه تحصیل عازم هند گردید.درسال 1391 از رشته سیاست و مدیریت دولتی پوهنتون پونه به درجه اعلا فارغ التحصیل گردید.
به همه روشن است که اندیشه و علاقه شهریار به انسان فراتر از مرزهای جغرافیایی و نژادی بود و همیشه بدان تاکید داشت .بارزترین ویژگی‌او را می‌توان روحیهء مبارزه جویی و آشتی ناپذیری با ظلم و استبداد در هر قیافه و شكل دانست. شهریارشرق طرفدار عدالت در بین همه اقشار جامعه بود و هیجگاهی در برابری بی عدالتی، فساد و حق تلفی سکوت نکرد.
شهریار شرق نقش قدرتمند در شکل دهی حرکات و فعالیت های مدنی در افغانستان داشت و در دوره مکتب، پوهنتون و بعد از آن میخواست فرهنگ مدنی به شکل ساختاری در بین جامعه نهادینه شود اما حکومت فاسد به دستور جنایتکاران جنگی این فرصت را به او که سمبول شجاعت، انگیزه و افتخار بود ندادند و در یک توطئه مسلحانه و ناجوان مردانه شهریارراحوالی ساعت6 صبح 29 ثور 1392 به عمر 24 سالگی در منزلش محاصره و به شهادت رساندند.
تروربزدلانه شهریارشرق تحت عنوان طالب توسط مسوولین فاسد حکومت محلی غور به شدت نگران کننده است و فساد از نوع دگرش را به جامعه افغانی به نمایش میگذارد. مثلث فساد و جنایت کاران جنگی امروز ثابت کردند که حکومت محلی را در انحصار خود دارند، با استفاده از نام و امکانات حکومت مخالفین و منتقیدین خود را طالب معرفی نموده به شهادت میرسانند، حکومت محلی هم به این اقدام شان مهر تایید میگذارد و توجیه میکند، این در حالی است که شهریار همیشه از حکومت حمایت کرد.
جنبش جوانان وجامعه مدني خواستهاي خويش راطي سه ماده اين قطعنامه مطرح نموده وازدولت جمهوري اسلامي افغانستان ميخواهد كه درزمينه اقدامات جدي روي دست بگيرد.
1- ما به حکومت و رژیم تحت رهبری اقای کرزیاعلام مى داریم كه ترورزنجیره ای چنين شخصيتها نه تنها سودى براي آنها نداشته بلكه كينه و دشمنى مردم ما را در برابر شان مضاعف نموده و تنفر و انزجار مردمی را علیه حکومت به شدت تحریک خواهد کرد.
2- ما در حالي كه مراتب تاثر و انزجار عميق خويش را به مناسبت شهادت شهریار شرق ابراز مینمایم، از پيروان، رهروان و دوستان شهيد مخلصانه تقاضا مى نمائيم تا در جهت پيگيري ارمانهای شهید تلاش ورزند و قاتلین و مسببین وی را به پنجه قانون بسپارند وازحكومت مركزي ميخوهيم كه دست خونخواران سفاك راكوتاه نمايد
3- ما در عین حالیکه اتهام طالب بودن شهریار را به شدت رد میکنیم و آن را مضحک میدانیم، از حکومت محلی میخواهیم که جهت تنویر افکار عامه اتهام طالب بودن شهریار را ثابت کنند و از حکومت مرکزی و شخصی اقای کرزی میخواهم شهادت شهریارجوان را جدی بگیرند وبا تشکیل گروه حقیقت یاب قضیه ترور شهریار را برسی و هرچه عاجل مسببین قضیه را به پنجه قانون بسپارند در غیر آن مسوولیت بعدی به دوش حکومت خواهد بود.
پایان