آرشیف

2015-1-14

محمد ناصر نصرت

اعــمـــــــــار بند بـــــــرق گرماب غور پنج سال به تعویق افتاد

  
 
 سلام به خدمت همه دوستان نهایت مهربان سایت وزین جام غور  طوریکه ماوشما شاهد هستیم با اعلان شدن کابینه جدید محترم حامد کرزی اعمار بند برق گرماب ولایت غور پنج سال به تعویق افتاد  با اعلان نمودن اسماعیل خان به حیث وزیر انرژی وآب بند برق گرماب تا پنج سال آینده  اعمار نمیشود  چونکه محترم اسماعیل خان هیچ خوش نیست که بند برق غور جور شود چرا که او میگوید که اگر بند برق غور اعمار گردد شاید آب دریا هریرود خشک شود اما اینطور نیست  که محترم اسماعیل خان فکر میکند. ما غوریها اگر این بار بگذاریم که محترم اسماعیل به نظر خود کارکند هیچ وقت بند برق ما جور نخواهد شد .
از همه دوستان وهم وطنان غوری خود خواهشانه  پیشنهاد میکنیم که  باید خود ما اقدام کنیم تا غور ما آباد شود  چرا که اگر ما صدای خود را بلند نکنیم هیچ وقت ولایت ما جور نمیشود.
تا جائیکه ما وشما شاهد هستیم دولت هیچ به غم ولایت غور نیست پس ما وشما باید اینبارنگذاریم که دولت سر بخود کارکند وکسی را انتخاب کند که به نفع مردم خود باشد به قصه مردم غور نباشد باید این بار ما مردم غور برایش هشدار بدهیم که اول بند برق مارا جور کن وبعداً برو به دیگر ولایات چرا که ولایت غور از همه ولایات نیازمند تر است ازیک  طرف به ولایت غور هیچ کشوری کمک برق نکرده است واز طرف دیگر ولایت است که درزمستان راه های اکمالاتی آن صعب العبور میشود .
چرا به ولایت غور کمک نمیکند دولت تا جائیکه ما وشما شاهد هستیم که یک بار بوته به 600 افغانی است ویک کیلووات برق به 35 افغانی است  وهم چنین مواد خوراکی هم بلند رفته است پس مردم غور چطور زندگی کنند دراین هوای سرد وبرفی .
از ولایت هرات ودیگر ولایات ولایت غور مستحق تر است چرا که دردیگر ولایات برق از کشور های همسایه کمک میگردد اما در ولایت غور هیچ کشوری کمک نمیکند .
 ویک مشکل دیگه این است که بعضی از مردم ولایت غور وقتیکه معاون دوم حامد کرزی به  غور آمد مانع آن شدند آنرا نگذاشتند که به داخل شهر چغچران شود واین کار شان خیلی به مردم غور ضرر رساند شاید دولت کرزی به خاطر این کار مردم غور کمک های خود را به غور افزایش ندهد به نظر من کمپاین کردن آزاد است پس ما چرا مانع کسی شویم که به مردم ما در آینده ضرر رساند .
 یک بار دیگه از تمام مردم غور خواهش میکنم که اینبار نگذارند که دولت به فکر غور نباشد باید همه ما دست به هم دهیم وبه دولت بگوئیم که اگر به قصه غور هستی خو خوب است اگر نیستی پس به ما یک جائی تهیه کن که ما از غور بیرون شویم و جز مردم کدام کشور دیگه شویم چرا که دولت خو به غور توجه ندارد باشه که دولت دیگر به ما توجه کند .