آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

اعتراض دانش‌آموزان غور بــــه ‘سهمیه بندی’ کنکور در افغانستان

{برگرفته ازوبسایت بی بی سی} 

طرح سهمیه بندنی کنکور باعث اعتراض تعداد شاگردان در ولایت‌های مختلف افغانستان شده است
صدها دانش آموز مکاتب/مدارس ولایت غور، در مرکز افغانستان در اعتراض به سهمیه 'بندی کانکور' امروز به مکتب نرفتند.
این دانش‌آمورزان با تجمع در مکاتب سلطان علاء الدین غوری و سلطان رضیه خواستار لغو 'سهمیه بندی کنکور' از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان شدند.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان طرحی را ترتیب داده که به اساس آن شمار کامیابان امتحان کنکور درهر ولایت به تناسب جمعیت و فارغان مکاتب آن، محدود می‌شود.
از اعتراض دانش آموزان مکاتب ولایت غور نهادهاي جامعه مدنی، دفتر كميسيون مستقل حقوق بشر ولایت غور، اتحاديه خبرنگارن ، ارگان ملی جوانان و حركت خواهران این ولایت نیز حمایت کردند.
حسن حکیمی، یکی از اعضای جامعه مدنی با اعتراض به سهمیه بندی کنکور به بی‌بی‌سی گفت که این طرح خلاف روحیه وحدت ملی است و باعث کشته شدن استعدادها شده و ما از حکومت افغانستان می‌خواهیم که این طرح را لغو کند.
دانش آموزان معترض قطعنامه‌ای را صادر کردند که در آن آمده است "ما سهميه بندی دانش،‌ تحصيل و آگاهی را خلاف تمام استاندردهای پذيرفته شدی علمی رايج در مجامع علمی می دانیم."
در این قطعنامه تاکید شده که این روند در تضاد با قانون اساسی كشور بوده و باعث افزايش فساد در نهاد تحصيلات عالی خواهد شد.
دانش آموزان ولایت غور از حامد كرزی رئيس جمهور افغانستان و وزیر تحصيلات عالی خواسته اند، تا این طرح را از دستور كار خارج و برای راهیابی دانشجويان به دانشگاه‌ها تنها معيارهای علمی، اصل شايستگی و رقابت آزاد در نظر گرفته شود.
به اساس طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، کسانی می‌توانند شامل امتحان کنکور شوند که در سه سال آخر مکتب، اوسط نمراتشان ۶۵ درصد باشد.
آقای بری صدیقی، معاون امور دانشجویان وزارت تحصیلات عالی/آموزش عالی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که این کار سبب می‌شود شایسته سالاری در نظر گرفته شود و از جعل و تزویر نیز جلوگیری شود.
او کامیابی و ناکامی‌های نابرابر در کنکور را در ولایات مختلف 'ظلم" می‌خواند و تاکید می‌کند که محدود کردن شمار کامیابان هر ولایت، به معنای دادن امتیاز به کسی نیست.
با عملی شدن این طرح این امکان وجود دارد که نمرات کامیابی در کنکور در ولایات مختلف کاملا متفاوت باشد اما آقای صدیقی نمرات را تنها نشان شایستگی برای راهیابی به کنکور نمی‌داند.