آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

اطفال غور خـواهــــان مجازات عاملان انفجار ها و خشونت ها شدند

 

صدها طفل در ولايت غور مظاهره نموده و عاملان انفجارها و خشونت ها به شمول قتل دختران در ولسوالى چپرهار ولايت ننگرهار را تقبيح کردند.

اين اطفال که شامل شاگردان مکاتب، دارالايتام و اطفال روى سرک بودند، امروز در شهر چغچران مرکز غور مظاهره نموده و تا ساختمان ولايت به فاصلۀ يک کيلومترى، راهپيمايى نمودند.

آنها که شعارهاى (ما از انفجار، جنگ و خشونت خسته شده ايم و صلح و عدالت و قانون مى خواهيم) را سر مى دادند، مى گفتند که تنها شعاردادن حکومت بر ضد عاملان جنگ و فساد کافى نيست؛ بايد گام هاى عملى بر دارد.

راحلۀ هشت ساله که خود را يک طفل روى بازار معرفى کرد، به آژانس خبرى پژواک گفت که امروز بخاطرى مظاهره کرده اند که نفرت خود را در برابر انفجار و خشونت نشان بدهند و مى خواهند که با خانواده هاى دخترانى که در ننگرهار در انفجار ماين کشته شدند، همدردى کنند.

به اثر ماينى که سه روز قبل در ولسوالی چپرهار ولايت ننگرهار انفجار کرد، ۱۱ طفل که همه دختر و اکثر شان شاگردان مکاتب بودند، جان باختند.

به گفتۀ مسوولان محلى، اين ماين از سالهاى گذشته در يک ساحۀ ريگزار باقى مانده بود و زمانی انفجار کرد که اطفال، مصروف جمع آورى علف بودند.

راحله که پدرش را در جنگهاى گذشته از دست داده، گفت: ميخواهد که صداى مظلوميت اطفال يتيمى مانند خود را بلند کند که ديگر، اطفال با انفجارها و انتحارها کشته نشوند و از درس و تعليم محروم نشوند.

محمد رحيم ١٢ ساله يکى از اطفال دارالايتام ولايت غور نيز با ابراز همدردى براى خانواده هاى اطفال کشته شدۀ ولسوالى چپرهار گفت که اطفال، از انفجار و خشونت و تجاوز خسته شده اند و از اينکه افغانستان به نام کوکنار و فساد ياد مى شود، رنج مى برند.

اين مظاهره از سوى ارگان ملى جوانان غور به راه افتاده بود. محمد حسن حکیمی رئیس ارگان ملی واجتماعی جوانان غور گفت که اين مظاهره و راهپيمايى را به هدفى به راه انداخته اند که صداى اطفال را بر ضد عاملان انفجارها بلند کنند.

وى افزود که آنها از دولت مى خواهند که عاملان انفجارها را هر کسى که باشد، شناسايى و مجازات کند.

اين درحالى است که هفت طفلؤ بر اثر انفجار ماين در اوايل سال جارى در ولسوالى تيورۀ غور نيز زمانى جان باختند که ميخواستند از نزديک يک پوستۀ پوليس در کوه، هيزم جمع نمايند.

سيد انور اعلى رحمتى والى غور که با شمارى از اطفال مظاهره کننده ديدار کرد، گفت که آنها از اين مظاهره حمايت کرده و خشونت در برابر اطفال را در هرجايى که باشد، تقبيح مى نمايند.

رحمتى علاوه کرد که مسوولان محلى، تلاش ورزيده اند تا زمينۀ تعليم براى اطفال را فراهم کرده و جلو خشونت عليه آنان را بگيرند.

اطفال مظاهره کننده در غور، حملۀ مسلحانه در امريکا را که بر اثر آن شمارى از اطفال مکاتب کشته شد نيز تقبيح نمودند.

در حملۀ يک نفر مسلح که هفتۀ گذشته در امريکا بر يک مکتب صورت گرفت، ٢٨ تن به شمول ٢٠ طفل به قتل رسيد.
 

اطفال غور خواهان مجازات عاملان انفجارها و خشونت ها شدند

 

اطفال غور خواهان مجازات عاملان انفجارها و خشونت ها شدند

 

اطفال غور خواهان مجازات عاملان انفجارها و خشونت ها شدند

 

اطفال غور خواهان مجازات عاملان انفجارها و خشونت ها شدند

 

اطفال غور خواهان مجازات عاملان انفجارها و خشونت ها شدند

 

اطفال غور خواهان مجازات عاملان انفجارها و خشونت ها شدند

 

اطفال غور خواهان مجازات عاملان انفجارها و خشونت ها شدند