آرشیف

2015-2-26

حمیدالله ژواک

اطــــــلاعــیـــــه

موسسه خیریه جام غور به سلسله کمکهای بشر دوستانه خویش علاوه بر مواد طبی و تعلیمی ۱۶ پایه ویلچیر و ۱۷ جوره عصا چوب را که برای افراد دارای معلولیت میباشد، به شفاخانه ولایتی غور مساعدت نمود؛ به همین منظور برای افراد دارای معلولیت در ولایت غور رسانیده میشود که جهت دریافت ویلچیر و عصاچوب به ریاست شفاخانه ولایتی غور مراجعه نموده و طبق شرایط ویلچیر و عصاچوب را دریافت نمایند.

با حرمت
حمیدالله ژواک
مسوول موسسه خیریه جام غور

اطلاعیه موسسه خیریه جام غور

اطلاعیه موسسه خیریه جام غور