آرشیف

2020-4-30

غلام رسول مبین

اشک نامه یی بهاری

بهاری، که اسم اصلی این روستای باستانی و سرسبز "خواجه بهاری" میباشد از نامِ یکی از شخصیت های روحانی، متقی، فقهی، متصوف و عارفِ گرفته شده است و این روستا در جنوبِ شهر چغچران و کرانه یی بند بایان واقع است. این روستا از توابع غور/چغچران میباشد.
آنچه که از نامش پیداست، مردمِ این روستا تا حال عرصه های فقاهت، روحانیت، تصوف و عرفانِ خویش را حفظ نموده اند. کادرهای تحصیلی فراوانِ درین روستا قدعلم نمودند و یگانه قریه یی است که میتوان در آن تعداد زیادی از قاریان/حافظین قرآن، دانشمندانِ عرصه ی دینی، خطبا و مولوی های با نامی را یافت. آنچه که لازم است باید تذکر داد که در جریان سال 1398 درینجا شخصیت های بزرگ و دانشمندی چشم از دنیا بستند ویا توسط دژخیمان و اشخاصِ مجهول الهویه به شهادت رسیدند:

  • وفات مولوی صاحب بهاالدین حقانی – وی تمام عمر خویش را به خطابت و تعلیم دانشجویان علم و معرفت سپری نموده است. وی بنیانگذار مسجد جامع و مدرسه یی علمی به نام "حقانیه" به روستای صاد سیاه میباشد. خداوند جنت الفردوس را جایش بگرداند.
  • شهادتِ سارنوال عبدالمومن نصرت معاون سارنوالی استیناف ولایت غور –
  • شهادتِ عبدالغنی برادر ارشدِ سارنوال عبدالمومن نصرت –
  • شهادتِ محمد حیدر سلیمی مدیر عمومی خدمات ریاست معارف ولایت غور –
  • مجروح شدنِ قاری صاحب رسولداد کارمند ریاست معارف ولایت غور –  

در طی مدت زمانی کوتاهی این صدمه ها ی خطیر و ضایعات عظیم در دامنی یک روستا و مردمانِ مشخص دور از درد و الم نیست. به مقدرات خالق عالم همه ایمان داریم و این را درست میدانیم که اجل و مرگِ انسان یک ثانیه هم تاخیر نمیکند. ولی، حوادث غیرمنتظره و برنامه های دشمنانِ انسانیت دلِ انسان را مکدر میسازد.
طبق گزارش های واصله، یک گروه از انسان های ترسو و معامله گر به قتل و ترورِ شهید سارنوال عبدالمومن نصرت و همراهانش شریک بودند. آنها سیوای اینکه انسان های همیش ردرو و معامله گر اند، کشتن خویش را به موفقیت دیگران و بیگانگان ترجیح میدهند. کسانیکه به قتل و کشتارِ انسانهای بیگناه، خبیر و سرمایه های معنوی دست میزنند، تحمل پذیزش و توفیقات دیگران را ندارند. شاید به این فکر باشند که حذف فیزیکی شخصیت های بلند مرتبت، آینده یی خوبی را برایمان به ضمانت بگذارد. درصورتیکه، این تعبیر عجولانه و ابلیسی – باعث میشود که جامعه را به سوی بی اعتمادی و بی باوری سوق دهد.
مطمیین هستم که بازماندگان به ویژه اطفال یتیم و صغیرِ شهید سارنوال عبدالمومن و همراهانش آینده یی بهتر و درخشان ترِ را نسبت به انسان های سست عنصر و منافق پیشه خواهند داشت.
در نخستین دهه یی ماه مبارک رمضان به یاد این شهدا و رفتگان افتادم. خداوند بهشت برین را نصیب شان کند و برای بازماندگان و وابستگان شان زندگی خوبی را هدیه نماید.
خدایا! به بزرگی و برکت ماه مبارک رمضان، دشمنانِ کشور ما را شرمسار و نابود گردان. حق را به حقدارش برسان و رحمت خویش را شاملِ حالِ خوبانِ این دیار بگردان.  

اشک نامه یی بهاری