آرشیف

2015-6-22

عصمت الله راغب

اشرف غنی بــــــــاز زمان تعین کرد!

آقای غنی هرگز از اشتباهات گذشته خویش نمی آموزد، پس از توافق سیاسی و روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، ایشان برای انجام همه امورات کلان حکومت داری زمان تعین می کند، به سلسله تعین کردن زمان برای بررسی پرونده کابل بانک وهمچنان بررسی کار صد روزه کابینه… واین بارهم بقول اعضای پارلمان خلاف مسوولیتهای قانونی اش کار اعضای پارلمان را تمدید کرده اعلان زمان دقیق برگزاری انتخابات پارلمان را به یک ماه بعد قید کرد که تمام پیش زمینه ها نشان می دهد همانطوریکه تعین زمان  از سوی غنی  برای قضایای گذشته کاملا بی بیناد بوده، اینبار  تا یک ماه دیگر هرگز نمی تواند زمان دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی را به ملت افغانستان مژده دهد.

این آقا یک سره وعده می دهد ودرگفتارش قطعاً عمل وجود ندارد. به قول آگاهان با اینکه حکومت وحدت ملی هم نقض کننده قانون اساسی بود وهم خلاف انتظار ملتی رای دهندۀ که با قیمت جان خویش رفتند تا رای دهند و سرانجام نتیجه رای شان این شد که بی سابقه ترین حکومت درسطح جهان بنام حکومت"وحدت ملی" دربین دو قدرت که به زعم خودیشان  یکی آن رای ملت را با خود داشت و دیگری قدرت های سیاسی جهان را با چهارپاپیت در نهادی بنام مرجع چاق سازی گوسفندان، سرانجام یک ستم ملی را  درجغرافیای بنام افغانستان وبر ملت مظلوم آن تحمیل کردند. و اکنون پارلمان کشور هم به عنوان رکن قوه ثلاثه ومرجع قانون گزار نیز تا اول سرطان سال پنجم مطابق به قانونی که از همین خانه برخاسته و برای ملت ابلاغ ونافذ شد پایان یافت، تا اول سرطان القاب را که به این حکومت هدیه می کردند یکی هم حکومت لنگ بود، با این بیکاره گی وبی کفایتی رهبران حکومت وحدت ملی  منبعد می توان لقب حکومت مفلوج را به آن برچسب زد. دیگر عاقبت این ملت که همه چیز در آن خلاف قانون پیش می رود، بخیر! عجب کشوری هم قانون را خورد هم دموکراسی را با جمله مولفه هایش. مینبعد خدا از سیاه لینگ های پاکستانی و نقاب پوشان داعشی نجات بدهد… 

راغب

31/3/1394