آرشیف

2018-3-17

mazizi

استیفن هوفکنگ بزرگترین فزیکدان معاعصر ومبتکر تیوری « بیگ بنگ » پدرود حیات گفت

امروز استیفن هوفکنگ بزرگترین فزیکدان معاصر بریتانیائی بعد از پدرود گفتن حیات ، ‏یقین حاصل کرد که جهان هستی مبداء وانتهائی داشته وبرای خلقت واداره وتنظیم امور جهان پهناور؛ یقینا خالق بزرگ ؛ قادر متعال وناظم حقیقی ومقنن بی بدیل ونقاش وصورتگر واحدی در جهان وجود داردد ؟!

**********************************

استیفن هاوفکینگ بزرگترین فزیکدان مشهور جهان ( بریتانیا ئی الاصل ) و یکی از استعدادهای خارق العادۀ قرن معاصر ، بالاخره امروز چهار شنبه مورخ چهاردهم مارج 2018ازین دنیا رخت سفر بر بست وبطرف همان خدای رفت که با همه علمیت ودانش بزرگ وخارق العاده ایکه داشت منکر آن بود وبرای جهان خلقت خدائی را وخالقی را ومقننی را وناظمی را وصورتگری را لازم وضروری نمی پنداشت .

این فزیک دان بزرگ با طرح نظریۀ « بیگ بنگ » که ابتدای خلقت را به تصویر کشیده بود ادعا داشت که جهان هستی وکهکشانها وسیارات وثوابت ونظام شمسی واقمار و…..وهمه نظمی که در کائنات مقرر است ، همه محصول همین انفجار اولیه ایست که از یک جرم متراکم وبزرگ که از ازل وجود داشته است بوجود آمده است

این تیوری پرداز علم فزیک بعد از تحقیقاتی که در مورد فزیک کیهانی نموده بود باین نتیجه رسیده بود که برای جهان خلقت ونظام آفرینش نیازی بخداوند نیست بلکه همین عملیه « بیک بنگ » یا انفجار عظیم و مهیب جهان هستی را رقم زده است

استیفن هوفکینگ با همه دانش علمی وخاصتا در قسمت فزیک کیهانی داشت نتوانست دلایل قانع کننده ای را پیدا کند که علت اصلی خود «بیگ ینگ » یا انفجار عظیم کیهانی چه بوده است ؟ واینکه جطور این انفجار توانست جهان با این نظام وقانونمندی وزیبائی را سبب شود تشریح کند.؟!

آنچه مایه تاسف ونگرانی بعد از زندگی این دنیای استیفن هوفکنگ است این است که از و پرسان خواهد شد که :

اگر انفجار اولیه سبب پیدایش شده بود ؟! پس کسیکه این چاشنی انفجاری را درین کتله عظیم کیهانی جابجا کرد چه کسی بوده است زیرا هیج معلولی بی علت نیست ؟

از جانب دیگر چطور شد که با انفجار بزرگ « بیگ بنگ » جهانی با این قانونمندی ونظام ومدیریت سالمی شکل بگیرد که در آن هیج نقص وخللی وجود نداشته باشد ؟!

چطور میشود که در جهان قانونمندی حاکم است ! ونظام حاکم است ! ونظم حاکم است !در جالیکه وجود مقنن وناطم ومدیر ومدبر واداره کننده وکنترولر را انکار کنیم ؟! چطور میشود وقتی کسی به نظام علیت اعتقاد پیدا کند ، از علت العلل اصلی وجود وپیدایش مادۀ اصلی وحتی از عاملی که سبب «بیگ بنگ » شده است انکار کند .؟!

قانونمندی – نظم – زیبائی وحکمتی که در خلقت پدیده ها از کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشانهای سماوی وجو دارد چطور میشود کسی منگر مقنن – منکر ناظم ومنکر دست بهترین نقاش وصورتگر طبیعت بوده باشد .؟

بعضیها استیفن هوفکنگ را البرت انیشتین قرن معاصر خواندند .

البرت انیشتین با آنکه نابغه بی بدیل بود مانند اکثر دانشمندان بمانند نیوتن – گالیله – ادیسن وساینتست های زیاد دیگری بوجود ذات باریتعالی وخالق جهان ایمان داشت

انشتین شهرتش بمراتب بیشتر از استفن هوفکنک بود وآنچه البرت اننشتین کشف کرد وتوانست آنرا ثابت کند دیگر کسی به پیمانه این نابغه کم نظیر دست یابد .

آلبرت اینشتین (به آلمانی: Albert Einstein) (زاده ۱۴ مارس ۱۸۷۹ – درگذشته ۱۸ آوریل ۱۹۵۵) (به آلمانی آینشتاین و انگلیسی آینستاین[۷] و به فارسی انیشتن یا انیشتین) فیزیک‌دان نظری یهودی الاصل آلمانی بود. او بیشتر به خاطر نظریّه نسبیت و به ویژه برای هم‌ارزی جرم و انرژی (E=mc۲که از آشناترین رابطه‌ها در فیزیک بین غیرفیزیکدان‌هاست) شهرت دارد. علاوه بر این، او در بسط تئوری کوانتوم و مکانیک آماری سهم عمده‌ای داشت. اینشتین جایزه نوبل فیزیک را در سال ۱۹۲۱ برای خدماتش به فیزیک نظری و به خصوص به خاطر کشف قانون اثر فوتوالکتریک دریافت کرد. او به دلیل تأثیرات چشمگیرش، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فیزیک دانانی شناخته می‌شود که به این جهان پا گذاشته‌اند. در فرهنگ عامه، نام «اینشتین» مترادف هوش زیاد و نابغه شده‌است.

استیفن هوفکنگ بعد از یک عمر کار وتلاش در پی کشف راز بزرگ خلقت ، نه تنها گم شده ای خود را بدست نیاورد بلکه خود را در لابلای تیوری معروف « بیگ بنگ » نیز گم کرد .

استیفن هوفکنگ وطرح نظریه« بیگ بنک » وهمزمان انکار او از خالق هستی بیشتر ملحدین وماتریالیستها ودهریین وحتی سکولاریستها را بر باور الحادی شان محکم تر ساخت وهمیشه ملحدین شانه بالا میزدند که بزرگترین فزیکدان معاصر جهان برای جهان خدائی را لازم نمی شمارد .؟!

هر چند بعد از طرح نظریه « بیگ بنگ » استیفن هوفکنگ صدها عالم ودانشمند وملحد وماتریالیست وسکولاریست ومسیحی ویهودی و…….در غرب وامریکا وآسترلیا و……فکر الحادی ویا ادیان دیگر را رها کرده وبه مبدا خلقت وآفریدگار هستی باورمند شده وموحد شدند واکثرا بعنوان دعوتگران دینی هم در آمدند ، لیکن ملحدین وبیخدایان هنوز مغرورانه ادعا دارند که جهان ازلی وابدی بوده وابتدا وانتهائی ندارد واین طبیعت بدون شعور وعقل واندیشه است که زمین وزمان وآسمانها وکهکشانها را بحرکت منظم وا داشته وجهان با این زیبائی وپر نقش ونگار را رقم زده است

واین ناظم و مقنن ومصور وهنر مند بزرگ جهان همین طبیعت بی عقل وشعور است ؟!

مسلمانان جهان هیچ وقت از جایگاه علمی استیفن هوفگنگ انکار نکرده وهیچ وقت برعلیه آن تبلیغ بد نکردند بلکه همه وقت برایش دعا کردند تا هدایت شده وراهیاب شود وخداوند اورا هدایت کند

زیرا همانطوریکه پیامبر ما پیامبر رحمت برای عالمیان بوده است مسلمانان نیز برای بشریت سلامت دنیا وآخرت را خواهانند

بهرصورت در گذشت استفین هوفکنگ برای جامعه علمی وفزیکدانان جهان ضایعه بزرگ است

ومسلمانان نیز اندوهناک اند به اینکه ای کاش استیفن هوفکنگ خاتمه زندگی آن با انکار خدا توام نمی بود تا در آخرت نیز از شهرت وعزت خاصی برخوردار می شد. هر چند خداوند پاداش زحمات استیفن هوفکنگ را در همین دنیا برایش داده است واورا در سطح جهان از بزرگترین شهرت ومکانت علمی واجتماعی برخوردار گرده است

استیفن هوفکگنگ با آنکه یک عالم فریک ویک ساینتست بود اما در مسایل اجتماعی نیز بیطرف نبود وامتیازات اجتماعی استیفن را میتوان در چند نکته خلاصه کرد :

1- استیفن هوفکنک مخالف جنگ وخون ریزی بود ودر جنگ عراق که توسط بوش وتونی بلیر براه افتاده بود مخالفت خود را ابراز داشته بود وخودش یکی از پایه ها واستوانه های بزرگ حرکت ضد جنگ در بریتانیا بود و

2- با ملت فلسطین همدردی داشت وجنایت رژیم صهیونیستی برعلیه ملت فلسطین را بر نمی تابید وهمیشه با ملت مظلوم فلسطین همنوا بود

3- استیفن هیچکاه با مخالفین نظریاتش سر مقابله نداشت وبا وجود آنکه منکر خدا بود لیکن هیچگاهی مانند کمونیستهای ملحد از قبیل استالین ولینن ومائو تسه تونگ وانور خوجه وسکولاریستهای مانند اتا ترک وجمال ناصر وحبیب بورقیبه ویا سردمدارن صلیبیی وصهیونیزم خواستار قتل ونابودی خدا باوران ومخالفین نظریاتش نبود وهیچ وقت بر علیه خدا باوران شعار تند وتیز وجنگ ومخالفت بلند نکرده بود

مسلمانان جهان سرنوشت وآخرت استفین هوفکنگ را بخدای قادر ومقتدر ومقدر ورحمان وحیم محول میکنند تا خود خداوند فیصله وتصمیم نهائی خود را در مورد این بنده منکر خود اتخاذ کند . ومسلمانان همان کلمه سیدنا عیسی ( علیه السلام ) را که د رمورد مشرکین بخداوند متعال عرض کرد بر زبان خواهند آورد :

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ – سورة المائده (118)

وما علینا الالبلاغ
پایان 
————————–
محمد عزیز( عزیزی)
روز چهار شنبه 23حوت سال 1396 هجری شمی 

 مطابق به  : 2018-03-