آرشیف

2016-12-12

afrotan

استقلال برده گان در افغانستان !

بدون آنکه قصد اندکترین توهین به کسی بویژه به مردی از تبارجماعتی که این قلم با آن تعلق دارم  داشته باشم با درد و دریغ  فروان که محمد اشرف غنی رئیس" دولت وحدت ملی افغانستان !!" این مولود عجیب الخلقه ای که ازدامن  مشترک جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا و یان کوبیس نمائنده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان  بر زمین داغ افغانستان جنگ زده تولد داده شده و بدون شک حضوروسخنرانی های  محمد اشرف غنی به مثابه فرزند این آب و خاک از مدتی است که موجب رسوائی خاص وعام گشته است . شگفت انگیز و درعین حال سخت درد آوراست که وقتی از آسمان آتش فقرو بیچاره گی و از زمین فریاد و ناله فرزندان همین آب وخاک می جوشد و ازهرسو فقرواعتیاد ، به مثابه بزرگترین و دردناک ترین  فاجعه درتاریخ چند هزار ساله افغانستان نسل فقیر و بی دست وپای معاصر افغانستان را همچون هفتاد ودوتن در کربلای افغانستان محاصره نموده است حضرت محمد اشرف غنی در مغائرت به شعارهای روزهای نخست زمامداری اش نه تنها اثری از حیات و زندگی دیده نه میشود بلکه می بینیم که فرزان این مرزوبوم برای زنده ماندن چه تحقیر ها و ذلت های را تحمل نه میکنند ؟ اما خوب است یکبار دیگر توجه جلالتمآب اشرف خان غنی را به آن شعار ها ی بی مصرف جلب کنیم که وی در نخستین روزهای زمامداری اش با شاخی باد میکردند . 

 

ادامه مطلب در اینجا