آرشیف

2014-12-31

afrotan

” استخاره های دموکراتیک ” ودور دوم انتخابات !

راکت های کوردشمنان وموا ضع گُنگ دوستان !

 

 

پیوسته به گذشته قسمت بیست ودوم :

قاضی از متهم پرسید؛ چرا د ستت را در جیب این آقا کرده بودی؟ مرد متهم گفت؛ فکر کردم جیب خودم است! قاضی پرسید؛ پس چرا پول‌هایش را برداشتی؟ آن مرد با سروصدا و با قیافه حق به جانب جواب داد ؛ یعنی می‌فرمائید اختیار جیب خودم را هم نداشته باشم!؟ 

اخبار واحادیث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مدتی است که فضای کشور را اشغال کرده است ، البته که اجرای دومرحله ای این انتخابات سبب " خیر و فیوضات !!" زیادی برای اکثر «روزی نامه ها !! » ی استخاره ای اردوگاه مافیای حاکم برسرنوشت افغانستان و جماعتی از تحلیلگران و « "راشن" فکران حرفوی وشعاری !!» صاحب کار گشته اند .! و برخلاف واقیعت های عینی جامعه هرآنچه که « فرمائیش خان باشد نه از بادنجان !!» برزبان می آورند تا در پروژه نهادینه سازیی دروغ و " رِیأ " در کالبد نیمه جان نسل معاصر جامعه افغانی نقشی را ایفا نموده باشند طبیعی است که این جماعت همواره همان راهی را می روند که منافع و مداخل مبارک بیگانه ها اقتضأ کنند .!!ین را همه عالم از جن و انس میدانند .اما نقطه ابهام اینجاست که « روزی نامه های !!» مافیای حاکم با اضافه جماعت « راشن فکروابسته به آنها !!» چشم واقع بین خویش را به آنچه که داعیه مردم و توجه به منافع تک تکی از شهروندان مظلوم جامعه افغانی میباشد فرو میبندند . همین مسأله پرتاب موشکهای پاکستان بر ولایت کنر را بنگرید که هر یکی از دو نامزد ی که در دوردوم انتخابات افغا نستان بازی میکنند ، چنان وانمود میکنند که توگوئی اصلأ خبر مهمی نیست ، فقط چند تا از سربازان « قبیله ء برادر! » در این سوی مرز پتاقی بازی میکنند و بس !! بعد که معلوم میشود قضیه این طور نیست می گویند ، بسیار خوب ما با جدیت قضیه را دنبال میکنیم !!

پرتاب موشک ها و مؤلفه مشروعیت !
اما حقیقت مطلب این است که آنچه تا اکنون بنام پرتاب راکت های کور « برادران پاکستانی !!» بر اهالی شریف وبی دفاع ولایت کنر دیده ایم و هنوز هم ادامه دارد مسأ له ای نیست که بتوان و بتوانند به این سادگی ها و با این شعار های مفتکی از آن گذشت ، زیرا پرتاب چنین راکت ها ی کورچنان دامنه دار وفراگیراست که با پرتاب چند پایه راکت وچند گلوله توپ محدود نه میشود بلکه استراتیژیی فراگیر پرتاب کننده گان درسرتاسرافغانستان است که دامن اکثریتی ازاین دستگاه حاکمه را که بر سرزمین افغانستان حکمرانی میکنند فرا گرفته است . به عبارت دیگر آنچه که در طی پانزده سال به هر نام و اسمی در جامعه افغانی اجرأ شده است مبارزه " توانفرسای !" دشمنان مکار وزبون صلح و انسانیت در سرزمین افغانستان را به نمائیش میگذارند . جالب ترین و درعین حال مسخره آمیزترین پهلوی این سناریو آنگاه برملامیگردد که شارژدافیر افغانستان مقیم اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان احضار میگردد و در توجیه پرتاب موشکها گفته میشود که گویا نیروهای مسلح و طالبان پاکستان برهبریی ملافضل الله از آنسوی سرحد یعنی افغانستان در داخل پاکستان دست به کشتارمردم بیگناه و انهدام دارائی های عامه میزنند . !! * این تنها یک چشمه ای دیگر از هزاران حقه بازیها و شعبده بازی های است که طی چندین دهه برخی ازبهترین فرزندان این سرزمین را در بستری از غفلت و بی توجهی خوابانده بودند و تا هنوز هم این قصه سردراز دارد . !! البته این واقیعتی است مشهود و از مقوله توضیح واضیحات که سناریوی این داستان خونین بدستان شیطان های خورد و بزرگ منطقه و جهان نوشته شده است از همین رو است که می بینیم آقای جنرال دانفورد General Joseph Dunford قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان در یک ملاقات با حامد کرزی رئیس اداره کابل از پرتاب موشک‌های پاکستان به خاک افغانتسان در ولایت کنر اظهار بی‌خبری نموده و گزارش رسانه‌ها را مبالغه‌آمیز خوانده‌است !!

به هرحال این یکی از صدها چشمه فریب و دغلکاری و برخورد دوگانه ای هست که جهان سرمایه داری وبطور کلی استحمارگران بین المللی به مسأله روابط با پاکستان دارد . این حقیقت اظهرمن الشمس را تمامی جهان و ازجمله قدرت های که در افغانستان حضور نظامی و اقتصادی دارند می دانند که از دیر به دینسو حتی از همان دوران جنگ سرد و اشغال افغانستان توسط ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق، اغلب کشورهای جهان منافع شان در افغانستان را از عینک پاکستان نگریسته اند که با دریغ و تأسف این نگاه معیوب تا هنوزهم وبا گذشت چندین دهه ای که از تاریخ تأسیس پاکستان میگذرد بر استراتیژیی ها ی نظامی و دکتورین امنیتی اکثر کشورهای منطقه و جهان سایه انداخته است . اما چیزی که اکنون ودر عملیات آخیر آرتش پاکستان بر ولایت کنر افغانستان جلب توجه میکند این است که این عملیات پس از توافقنامه فروش طیاره های جنگی و سلاح و مهمات نظامی از سوی پاکستان بر عربستان بر اهالی و باشنده گان ولایت کنر صورت می گیرد . 

تجربه نگارنده این ستون و استراتیژیی امنیتی و نظامی پاکستان در دوره جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروی گواهی میدهند که اکنون و در قرن بیست ویکم پاکستان توانیست در مسأله خاورمیانه و بحران سوریه به مثابه یک دلال فروش اسلحه ساخت کارخانه های روسی وارد صحنه شود . و سلاح و مهماتی به شمول طیاره های جنگی که غالبأ چند صد طیاره و مهمات جنگی ای است که از آغاز جهاد افغانستان تا به امروزمردم سلحشور افغانستان زیر نام DDR وچندین پروژه دیگرخلع سلاح بدست آرتش « برادران پاکستان !!» اُفتیده اند که به بهانه و انگیزه خروج سربازان ایالات متحده امریکا از افغانستان به دلیل سیاست های ناسنجیده و غیر دیپلماتیک زمامداران کابل به پاکستان واگذار می شوند آنچه را که می خواهیم بدان اشاره کنیم نکته نظر هردو کاندید محترمی که به دور دوم انتخابات راه یافته اند در رابطه با این حوادث و نوع برخورد با آنها است . در این نکته جای تردیدی نیست که کاندیداهای ارجمند و گرداننده گان چرخ حکومت کنونی بر کابل چنانچه لازمه حضور یک جامعه قدرتمند در منطقه و جهان بود به مسأله ارتش و تشکیل اردوی ملی نه پرداختند و برعکس دکتور اشرف غنی احمدزی رییس کمیسیون همآهنگی روند انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که بررسی نیروهای افغان را تا ۹۰ فیصد تکمیل کرده ایم و ارتش ملی ما در ولایاتی منجمله ولایت کنر توان دفاع از خود را دارند …

 

ادامه دارد

http://ummat.net/2014/06/01/news.php?p=news-05.gif

* منبع : روزنامه امت چاپ کراچی روز یکشنبه مورخ ۲جون