آرشیف

2015-1-14

دوکتور محمد شریف قاضی زاده

استاد پوهنمل محمداکرم “آرزو” بزرگ مرد علمی وطبی کشور دار فانی را وداع گفت

 

انا الله وانا الیه الراجعون
با تاسف وتآلم فراوان درساعت 8 بجه صبح سه شنبه مورخ 16.11.1392 درحالیکه ذهنم را مسایل مهمی مشغول کرده بود ناگهان اطلاع یافتم که استاد دلسوز ، با وقار و مشهورکشور پوهنمل آرزو صاحب بزرگ داعی اجل را لبیک گفته است ازینکه این مورد را انتظار نداشتم درلحظات شنیدن این خبرباسکوت غمین متحیرشدم واقرارکردم که عظیم ترین فشار روی وجودم سنگینی انداخته است پس چاره نیست برروح پرفتوح این مرد علم و دانش و امید صدها فرزندان ناامید این سرزمین دعا کردم .

استاد پوهنمل محمداکرم "آرزو" بزرگ مرد علمی وطبی کشور دار فانی را وداع گفت

استاد پوهنمل آرزو صاحب فرزند مرحوم محمدنادر درسال 1328 ه.ش درچهاردهی کابل دریک خانواده متدین وعلم پرور متولد گردید تعلیمات ابتدایی وثانوی را درمرکز کشورکابل بتوجه عالمانه فامیل برزگوارشان تکمیل وازطب معالجوی پوهنتون ننگرهار به سویه لیسانس با کسب درجات عالی فراغت حاصل نمود ودرسال 1354 بعدازسپری نمودن امتحان کدری بحیث استاد مجرب دردیپارتمنت گوش، گلو وبینی فاکولته طب کابل شامل گردیدوخدمات مزید الوصف را برای اولاد این سرزمین محروم انجام داد که راه یافتن صدها فرزند غریب این سرزمین درتحصیلات عالی وتخصصی از افتخارات ابدی موصوف بیادگارمانده است استادبزرگوار درعرصه های خدمات صحی برای کمک به مردمان محروم این سرزمین درولایات غور، هرات دایکندی ، بامیان ، کابل وسایر ولایات کشور عملا مساعدت ها وکمکهای بی انتهایی نموده که زحمات استاد بزرگوار هرگز فراموش نمیشود استاد آرزوصاحب تا آخرین لحظه عمر پربهایش بخاطر کمک بمردم مظلوم ومحروم این سرزمین درعرصه طبابت خدمات شایان وفراموش ناشدنی انجام داد که امروز در شفاخانه دانشگاهی میوند جای استاد خالی میباشد استاد که هزاران کس را طبابت آموخت وهزاران مریضی را معالجه کرد اما امروز به امرخداوند منان به داری ابدی رفت ، خداوند بحرمت تمام دوستانش این استاد بزرگوار را مغفرت نماید.
بنده که شاگرد استاد بودم یادم ازهمه نوازشها، تشویقها وتلاشهای شباروزی استاد میآید که لحظهء آرام نبود فقط همیشه درتلاش کمک به غریبان بود امروز دیگراستاد ما که رهنمایی مان میکرد دست پدرانه یی شان بالای سرما مانیست اما رهنمایهای استاد فقید همیشه با مااست بهرتقدیر وسیلتآ ذریعه این متن تسلیت خود را برای فامیل نجیب، بزرگوار ، اقارب واستادان شفاخانه دانشگاهی میوند تقدیم میکنم وازخداوند تبارک وتعالی التجاء دارم تا مرحوم را بدرجه شهدای صالحین قرارداده وبازماندگان شانرا صبرجمیل عطافرمایند.
مضافا آنجه من ازارجمند استاد بزرگوارشنیدم نظریه دوکتوران موظف وامور تحققات طبی تایید داشته اند که استاد دراثرمریضی عدم کفایه کبد دار فانی را وداع گفته است. خیلی متآسفم که فرصت نشد تا درهنگام مریضی چند و روزی ازاستاد پرستاری کنم ودرتجهیز وتدفینش کمی زحمت بکشم بهرحال این آرمان بامن است همیشه خواهد بود.

روحش شاد ویادش گرامی باد 
دوکتور محمد شریف "قاضی زاده" ولایت غور