آرشیف

2015-5-11

محمد سرور انوری غوری

استاد غلام دستگیر خرسندی سیبکی

استاد سیبکی که در سال 1352 استاد بنهد در مکتب عاشقان بوده . یک آدم دلسوز ودوست داشتنی وشخصیت پر مهر ومحبت وعلاقه مندی خاص به شاگردانش داشته واز زمزمه های ادبی اش در صنف خیلی لذت میبردیم . بساعت موصف خیلی علاقه مند بودیم که بصنف تشریف بی آورند واز داشته های علمی اش استفاده اعظمی نمایم . اگر مبالغه نکنم مانند بلابل ادبی ناله کنان بما یروده هایش را میخواند مابرایش گوش میدادیم وقتیکه ساعت شان خلاص می شد خیلی غمگین می شدیم . خدا خیر را نصیب سر معلم صاحب نذیر خان کند که در زمینه دروس وحاضر بودن معلمین ومتعلمین خیلی علاقه مندی خاص داشتند . وقتیکه در صفحه فیسبوک استادم را می بینم خیلی خوش می شوم ویاد کودکی ام بیادم میآید. در اخیر دعا میکنم بحق آنعده استادان که به دلایل مختلف دنیا را ترک نموده اند وآنعده استادان که در قید حیات بسر می برند.موفق وکامگار باشید. نان تان گرم وآب تان یرد باد.