X

آرشیف

از کشورهمسایه مسلمان مضر کرده کافر آرام بهتر اســت!

پاکستان همسایه مسلمان برای افغانستان بدتر از هر کشوری کفری نسبت به ملت افغانستان دشمنی می ورزد. جای شکی نیست که در طول تاریخ یگانه کشوری که بستری مداخله دیگران را در امور افغانستان مهیا می سازد پاکستان است و کاش این سیه لنگ ها به مداخله دیگران اکتفا کردی بلکه خود شان بحیث هسته و محور در امر ویرانی افغانستان نقش ایفا می کنند.
خواسته های اخیر پاکستان برای دادن کلید صلح افغانستان بدون احترام به امور همسایه گی و داشتن کیش مشترک، مشروعیت استقلال نسبی کشور ما را زیر سوال می برد.
پاکستان تا امروز در هر فصل تاریخ خواسته های متفاوتی را مطرح کرده است، اما در تازه ترین مورد پس از ینکه غنی بدون جلب رضایت مردم افغانستان از طریق شورای ملی، جامعه مدنی، آگاهان وغیره بخاطر تایید یا رد دعوت پاکستانی ها، بازهم به کنفرانس قلب آسیا خود سرانه اشتراک کرد، پاکستانی ها از یک سو پیامد سفرش را در آن واحد به مردم افغانستان از طریق حمله به میدان هوایی قندهار و حمله به شیرپور بر سفارت هسپانیا و شهر نو نشان دادند و از سوی هم وقتیکه غیرت افغانی غنی را دیدند به این هم اکتفا نکرده  خواستار عملی کردند گزینه های ذیل شدند:

1.   پاکستان از حکومت افغانستان می خواهد که جلوی کار و زارهای ضد پاکستانی را در افغانستان بگیرند.

2.   کابل فعالیت های ویرانگری هند در افغانستان را علیه پاکستان متوقف سازد.

3.   بحث پشتونستان و دیورند در افغانستان که بسیار سرو صدای رسانه یی دارد بهبود یابد.

4.   از حکومت افغانستان خواسته است که برای نابودی و سرکوب تحرک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان عملیات را راه اندازی کند و در آن وقت پاکستان از طالبان مزدور خویش در خاک افغانستان خواهش آتش بس خواهد کرد.

5.   پرویز مشرف طی یک خواست جداگانه دیگر گفته است که اگر واقعاً افغانستان در برابر پاکستان صادق است فعالیت های هندی ها ره در قندهار و ننگرهار بند کند.

6.   در جای دیگر پاکستان گفته است در انتقال گاز پروژه "تاپی" از طریق خاک افغانستان به پاکستان، طالب ها ره می گوییم که مداخله نکنند.

7.  پرویز مشرف بجای اینکه  کرزی و همفکرانش را که بحث تجزیه پاکستان را در سر دارند، پنجشیری ها را دوشمن پاکستان خطاب کرد.

ای کاش ما توان آنچه را که پاکستان از ما خواسته است در برابر آنها می داشتیم اما افسوس که آگاهانه  توهین مان می کنند و ما توان هیچ واکنشی را از خود نداریم.
گاه وقتیکه با این خواست های پاکستانی ها  نگاه می کنید، با جلالتمآب کرزی هم نظر می شوید که با سنگ و چوب حمله کرده تا کراچی را فتح کنید و بر پشتون های پشتونستان از کمر خلیفه استقلال بدهید اگر به این خواست هم نرسیدی حد اقل از درد و الم  کاکا کرزی نسبت به مردم های پشتونستان و لالا افضل خان خو می کاهد.
واقعیت این است که ما ناحق بر جناب کرزی خرده گیری می کنیم، که ایشان تا نصف خاک پاکستان را ادعا می کند، وقتی اعتبار ملی خود و قدامت تاریخی کشورت را به مقایسه می گیرید که شامل تاریخ پنج هزار ساله هستید از فرت خوشحالی بال و پر می کشید، اما در یک سقوط آزاد وقتی در برابر کشور که از عمرش 67 سال می گذرد  قرار می گیرید و او کشور 67 ساله خودش را در برابرت قدرت آسمانی و قوت فرا زمینی فکر می کند دیگر جز کفاندن راه یی باقی نمی ماند.
در آن وقت تنها برای ما یک راه باقی میماند او اینست که؛ یا برای بدست آوردن کلید جنت از سوی پاکستانی ها خود را بکفانیم و یکدیگر را بکشیم و یا هم ادعای ارضی را تا کراچی برای یک لحظه هم از سرمان دور نکنیم. آفرین بر کرزی و برادران ناراضی اش هم افغانستان را وسعت جغرافیایی می دهند و هم کلید جنت را بدست می آورند.
بیازم دشمن پاکستان در افغانستان معلوم است، کرزی هر قدر به ضد پاکستان گب هم بزند و به صدد تجزیه پاکستان هم برآید پاکستان کرزی را دشمن نمی خواند زیرا….

راغب
26/9/94 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.