آرشیف

2015-6-29

afrotan

از قهرمان الماس تا قهرمان عیسی !

هنوز شعله های آفتاب بر کویری از جاده ای  معروف دارالامان کابل  که بنای تاریخی مجلس شورای  سابق ملی افغانستان در کنار آن واقع است نه تابیده بود که دسته ای از زنگیان مست پس از چندین شبانه روزخسته گی و شستشوی مغزی و دیدن فیلم های هالیؤد ی با کاپی ای مستهجن  پاکستانی در دسته های ازنوجوانان تربیت دیده و پرورش یافته که برای شغل « شریف آدم کشی » با جلیقه های انتحاری و با وعده های موهوم بهشت توام با چند دینار پیش پرداخت مجهزبودند  برای به سر رساندن پروژه خونین تروریستی از راه رسیدند اما بی خبر از آنکه شاید در دام جوانان خودجوش و بی توقعی که برای حراست از بنای تاریخی مجلس شورای سابق ملی افغانستان وبزرگترین اما با دریغ و تأسف که نیرومند ترین  مرکز دلالان و معامله گران   امروزی افغانستان وظیفه یافته بودند بِافتند .

ادامه مطلب اینجا