آرشیف

2014-11-11

گل رحمان فراز

از قدردانی قایم تا سر تراشی مهندسان!!

توقع مروت از مار آستین!
از قدردانی قایم تا سر تراشی مهندسان!!
فرمانده خان قایم خان دیروزی و هیولای بارز، ابولا نا درمان امروزی!!
لطفا تا آخر بخوانید و نظریات خویش را شریک سازید!!!

فرمانده احمد فهیم قایم – قوماندان امنیه غور در اولین مراسم نکوداشت تقررش به صفت قوماندان امنیه غور، خاطر نشان ساخته بود که وی را به زور به وظیفه فعلی اش تعیین کرده اند که در عقب این استخدام رضایت خودش خواسته نشده است (که اگر خواسته میشد، وی حاضر نبود تا به همچو پوستی در همچو ولایت عقب مانده ایفای وظیفه نماید).
با وجود شنیدن بیانیه فوق، غوری های بودند که بعد از ختم همان بیانیه، فرمانده را زیر چپن های ابریشمی زینتی و قیمتی شان قایم کردند و وی را از چمن مسعود بزرگ سمنی خوانده بودند اما، آن خوش رفتاری ها و هیله گری ها دیری نانجامید و حالا نزد عده غوری های انتقاد گرا به یک هیولای بارز و یا هم ابولای افریقایی مبدل شده است.
احتمال دارد که این همه تنفر و بد گویی از فرمانده قایم بخاطر شخ سری های شمالی وارانه قایم و یا هم ایجاد علایم یادگاری فرمانده از خودش بعد از ترک این وظیفه اش باشد.
قایم گناهی ندارد!!!
در روز های اولی استخدام اش برای مان خاطر نشان ساخت که بزور تعیین شده است(جمله ساده و عام فهم است)، اما ما نخواستیم که به اهمیت این خاطر نشان سازی توجه قایل شویم و به یکبارگی شروع به اعتماد نمودیم و وی را به عنوان تاجک و اهل مکتب خانه مسعود خواندیم.
قول معروف است که: کسیکه دم شیر را گرفت، نه میتواند آنرا برای همیشه نگهدارد و نه میتواند رها کند، (آن خوش گویی های سابق و این بد گویی های امروز)، فلهذا قایم مار پرورش یافته آستین خودمان است و در قبال کارکرد های اخیر اش هیچکس بدون خود ما مسول نیست. 
راه حل این کار، دست زیر الاشه گذاشتن و توکل کردن به خدا (ج) است، این زهری است که بخاطر اعتماد های بیجا و بی درک قبلی مان بدون وقفه باید خورد!

با حرمت
گل رحمان فراز