آرشیف

2020-12-1

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

از طرف یلدا دخت و یتیم‌های نیت الله ترافیک که مظلومانه از طرف مخالفین حکومت محلی به قتل رسید

کار و تلاش سید عبدل اله آقا "شیرزادی" در غور:
شخصیت محترمی که غور را روحیه داد، در اوج نا امیدی‌ها، مشکلات مالی، جنگ‌های درونی، آری سید عبدل اله آقا بود
برای نخستین بار، بعد از اعمار مسجد اشرف غنی ساختار نه باب مسجد صغیر و کبیر را روی دست دارند. کار این نه باب مسجد در شهر فیروزکوه ادامه دارد. 2: توزیع پوشاک و پاپوش به دختران مکتبی فیروزکوه از برنامه " حنا" 3: توزیع ده‌ها فرد گاو و ده‌ها رس گوسفند قربانی به اهل شهر فیروزکوه.
4: توزیع هزاران جلد کلام الله و کتاب‌های گوناگو دینی به مدارس شهر فیروزکوه
5: توزیع بیش از یک ملیون پول نقد به زنان و مردان فقیر شهر فیروزکوه
6: توزیع بیش از صدها کیسه برنج و روغن به امامان مساجد و خطبای محترم شهر فیروزکوه
7: حفر نه حلقه چاه عمیق و نل‌دوانی خانه به خانه مجهز با سولرهای آفتابی کارش را روی دست دارند.
این شخصیت محترم و دل‌سوز عضو اکثر انجمن‌های رضا و خیریه خارجی و داخلی اند؛ اندرین راستا موضوع را مطرح پول‌ها توسط خانواده‌ی ایشان در بیرون از کشور و اندرون این افغانستان جمع آوری می‌گردد و بعد از جمع‌آوری توسط سید عبدل اله آقا شیرزادی از مارکت‌های خوار و بار فروشی شهر فیروزکوه مواد توسط انجمن متشکل از امامان مساجد و خطبای محترم شهر فیروزکوه خریداری و به حضور ایشان ملاصاحب‌ها و خطبای محترم مواد خوراکه را به سه چرخه انتقال می‌دهند؛ به من فیروزکوهی صرف یک کیسه برنج و یک قطی دو منه روغن و به یتیم‌های نیت الله ترافیک شهید شهرفیروزکوه که از طرف مخالفین حکومت به قتل رسید، ما به غلتک به سوی خانه‌هامان غل همی دهیم و به جناب سیدعبدل اله آقا من و دختم و یتیم‌های نیت الله ترافیک به جناب حاجی آقا صاحب موفقیت‌های هرچه بیشتر اقتصادی – اجتماعی به ایشان آرزو می‌بریم.
و امیدواریم روزی فرا رسد و ایشان را در بلندای حکومت بتوانیم به نظاره بگیریم.