آرشیف

2017-8-4

rmobin

از شهر چغچران تا شهرستان تیوره !

بنام خداوند یگانه

سال پار به روز چهاردهم ماه عقرب جلالتماب دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رییس جمهور افغانستان به ولایت غور سفر نمود و برای 30 نفر ملکیِ که از سوی طالبان مرغابی به منطقه یی غلمین به 40 کیلو متری سمت شمال چغچران تیرباران شده بودند غمشریکی کرد. امسال به روز نهم ماه اسد 1396 جلالتماب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با تعداد از وزرای کابینه، مشاورین و همراهانش وارد شهر چغچران مرکز ولایت غور شدند که در حین روز از ولسوالی تیوره ولایت غور نیز دیدن نمود. البته دیدارش از تیوره تنها و بدون وزرا بود. ازینکه دکتور عبدالله عبدالله سفرش را از شهر شروع و به شهرستان خاتمه داده است برایم جای تعجب نیست. ولی، چیزی که مرا متعجب ساخته است اینکه چرا محمد ابراهیم ملکزاده نماینده منتخب مردم غور همرایش به کابل نرفت و چهره یی ظاهری اش در تصاویرِ متعدد، حتا تصویری که همراه با دکتور عبدالله گرفته شده است؛ خیلی غبار آلود و غمیده به نظر میرسد.
در حوزه غرب به خصوص ولایت غور فداکاری محمد ابراهیم ملکزاده به نفع حزب جمعیت اسلامی افغانستان خیلی برجسته و برملاست به ویژه مقاومتش در دوران رژیم طالبان از ساحه یی مربوط به حاکمیتش حتا از امیر محمد اسماعیل خان نیز روشنتر و واضحتر تجربه شده است. اما، ازینکه بگزریم محمد ابراهیم ملکزاده بعد از کرسی ولایت به اریکه یی وکالت رسید که این مقام و منصب دومی از سمت مردم برایش داده شده است نه از جانب جمعیت ویا دیگر سمت و سویی. در کل سفر دکتور عبدالله یکی از مهره های سوخته یی حزب جمعیت اسلامی افغانستان به تیوره و دلجویی اش از محمد ابراهیم ملکزاده قابل تامل و مکث است !!!
بهرحال، اصل مطلب من سفر دکتور عبدالله از چغچران الی تیوره نیست – بلکه میخواهم اینرا مبرهن تر و بی پرده تر بگویم که در کل انسان های روی زمین هفته یی چند بار لباس عوض میکنند؟ یک مرتبه، دو مرتبه ویا هفت مرتبه؟ هفت مرتبه هم بنابر امکانات و خیالات امکان پذیر است لاکن مراتبش به روز آنهم به کشور فقیر، جنگزده و غمدیده یی مثل افغانستان خیلی شادی بخش به نظر نمیآید. باری شنیده بودم که وقتی عطا محمد نور والی بلخ به کابل میآید یک موتر تنها مسوولیت حمل لباس ها و درشی هایش را به عهده دارد و اینرا ناممکن میدانستم. وقتیکه تجربه یی تبدیل نمودن شلوار و تنبانِ و حتا بوتهای دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت را در یک روز به غور به چشم دیدم به حال این ملت و این دولت وای وای کردم. چون، اطفالِ یتیم، زنان بی خانه، مردان معلول و در کل انسان های بی خانمان درین کشور بسیارند و قربان شما. تعویض نمودن کفش ها و لباس های دکتور عبدالله در جریان کمتر از 8 ساعت سفرش در یک ولایتِ در حال جنگ و خونریزی و آنهم در حالت مسافرت و غمشریکی به شهدا و مجروحین تیوره – مرا مبهوت و حیران ساخت. درین مُلک بسیاری از انسان ها بخاطر تراش ریش، دَبَلی بروت و کله یی لوچ جان های شان را از جانب مجاهدت های اینها، از دست دادند، حالا با ریش های کمر باریک و شلوارهای تنگ و کوت های تازیک و بوت های شیک در یک شهری که روی بازسازی اش خیلی ضعیف است، نیز برایم پرسش برانگیز است.
برداشت های محیطی حکایت گرِ این هستند که آقای عبدالله عبدالله از یاری دوران مقاومت خویش که تنیده با لباس های ژولیده یی نظامی است با این لباس های معطر و اتو شده یی فرانسوی چطور رودررو شد؟ شاعری قرن ها قبل گفته بود که:
اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامانش، درخت از بیخ
لاجرم ازین تعبیر به صراحت انکار نمایم. چرا که زعمای چون دکتور عبدالله نه به رعیت باغ ماندند و نه به ملت اولاغ.
اطلاعات شایعه گونه حاکی از آنست که حدودا در مجموع 100 نفر ویا بیشتر و کمتر از جانبین در جنگی ولسوالی تیوره کشته و مجروح گردیده اند و سفر جناب عبدالله به تیوره گویا که غمشریکی بود. ولی این همه مُد و فیشن برای چی؟ از لابلای سخنان دکتور عبدالله عبدالله در سالون کانفرانس های مقام ولایت غور چیزهای را برداشت کردم که کوتاه در پی میآید:

  1. در تابستان ولایت شما برای خوش گزرانی جای خوبیست.
  2. من آمدم که خبر شما را بگیرم.
  3. درمورد متوقف ساختن عملیات نظامی که به سمت شمال چغچران برای انتقام گیری 30 شهید کاسی راه اندازی شده بود و شایعه شد که ملغا نمودن این عملیات توسط دکتور عبدالله بوده است، موصوف چنین گفت: (کور شوم اگر دیده باشم).
  4. شما، خودتان آمدید و برای ما رای دادید.

باری به کتاب "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر" وزیر دفاع حکومت ببرک کارمل خوانده بودم که گفته بود: از بس که اسلم وطنجار و بعضی رفقا یک جوره دریشی خود را اتو کرده بودند، جلست میزد. (شاید که جمله با کمی و کاستی درج گردیده باشد، مرا ببخشید – مبین)
بلی، لباس های آنها جلست میزد و از دکتور عبدالله بلست میزند.
یکی از متحیر کننده ترین کارهای آقای دکتور عبدالله عبدالله در شهر چغچران "افتتاح نمودن مجدد شفاخانه ولایتی" این ولایت بود. این شفاخانه سال ها قبل تکمیل و به بهره برداری سپرده شده بود ولی دکتور عبدالله و همراهانش دوباره افتتاحش نمودند. این کنش وی چندان قابل تحیر و تغییُر نیست چون به غور چندین تعمیر به شمول تعمیر اداری مقام ولایت را بارها افتتاح نمودند. هر هییات آمد و تارِ رنگه اش را قیچی زد و نُقل دو مغزه اش را ببلعید.
 
بامهر و محبت
غلام رسول مبین
غور، شهر چغچران
12 اسد 1396 هـ.ش.
0798992909

از شهر چغچران تا شهرستان تیوره !

از شهر چغچران تا شهرستان تیوره !

از شهر چغچران تا شهرستان تیوره !

از شهر چغچران تا شهرستان تیوره !

از شهر چغچران تا شهرستان تیوره !

از شهر چغچران تا شهرستان تیوره !

از شهر چغچران تا شهرستان تیوره !