آرشیف

2016-10-11

afrotan3141

از رنج نامه ها تا گنجنامه!

از همه دوستان و مبارزان راستین راه آزادی و عدالت می خواهم که این یادداشت را حتمأ از شروع تا به انجام بخوانند شاید جواب بسیاری از پرسشها و ابهاماتی را که پس ازامضای طوماری موسوم به موافقتنامه صلح دولت وحدت ملی افغانستان با گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی افغانستان نزد همه ء ما خطور کرده و گاهی در یادداشت های این قلم نیز به آن اشاراتی شده است دریابید . هیچکسی نباید تصور فرمایند که وقتی من از خستگی و ضعف اساسی یکی از راهیان نامدار راه آزادی و استقلال مطالبی را مینویسم  متأسف نیستم . زیرا ممکن است با نقد و نوشتن اینگونه یادداشتهای انتقادی  مردم بی پناه افغانستان یک درد تازه ای را پیدا کنند و موجب دردهای تازه ای گردند.
چنانچه شما دوستان آگاهی دارید و شنیده اید آخیرأ با یک مقدمه ای  پرزرق وبرق و پرهزینه وبه کمک دلالان شناخته شده ای دست  گلبدین حکمتیار یکی ازنامدارترین مبارزان و جنگجویان نهضت اسلامی افغانستان را دردست حنیف خان اتمر از بازجویان معروف دستگاه امنیتی رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان" خاد " که حضوردرمعرکه معروف جلال آباد ازافتخارات خود می داند گِره بست وبسیاری ازقلم بدستان منجمله این قلم درباره این وصلت "سیأ "سی نوشتیم وبرجاگذاشتیم . 

 

ادامه مطلب در اینجا