آرشیف

2016-8-13

محمد عالم افتخار

از «رئیس جمهور منتخب» تا به فِغان از رئیس جمهور!؟

پیشاپیش در گذشت جانگداز نویسنده توانا و فرهنگی مرد بزرگ جناب دکتور محمد اکرم عثمان را به همه منوران و فرهنگیان و مردم سچه و پاکیزه افغانستان و دوستان در آنسوی مرز ها تسلیت گفته به پاس نفس گرم این عزیز رفته که زمان خوبی از عطر آن برخوردار شده بودم؛ آرزو می کنم به همه فرزندان افغانستان؛ قدرتی عنایت شود که ایدیولوژی ها اعم از دینی و غیر دینی و لاهوتی و ناسوتی؛ انسانیت را در ایشان خدشه دار نگرداند!
 

ادامه مطلب در اینجا