X

آرشیف

از دهلیز ضیافت رمضان بسوی تالار عید فطر

ماه رمضان را بنام ماه ضیافت ومهمانی خدا باید ماه عید دانست.. کدام سفره لذت بخش تر ومسرت آور تر از سفره خداست. که درین درین ماه برای مؤمنان پهن شده است .بر لب سفره خدا نشستیم از از غذا ها ومیوه های دعا وصیام وقیام وشب قدر بخاطر تقویت روح بهره گیریم.شبی که عبادت در آن بیشتر از هزار ماه فصل های دیگر ثواب دارد.حیف است اگر در شب قدر قدر خودرا ندانیم ومنزلت خودرا نیا بیم .تا چند شبی دیگربا استقبال این شب پر فیض باید قدر خویش را بشناسیم، تقدیر خویش را رقم زنیم از آلودگیها پاک شویم وبا لباس فطرت وارد تالار عید فطر شویم .عهد ببندیم که عهد شکن نباشیم عهد وپیمانی را که امسال درین ماه با خدا بسته اید به امید بخشایش در رمضان اینده نشکنیم.رمضان های اینده بایست صیقل روح وتن ماه باشد که بحالت فطرت بر گشته. نه تکرار توبه واستغفار بخاطر شستن غبار وزنگار گناه. گناه بعد از رمضان به معنی عهد شکنی مجدد با خداست..چه علایم دیده اید که با رفتن ماه مهمانی خدا ورسیدن عید فطر احساس خوشحالی میکنید.؟
یکماه مهمان خدا بودیم حالا نوبت مهمانی خداست!
ماه مبارک رمضان ماه ضیافت ومهمانی خدا ست که بندگان از سفره رحمت الهی بهره میگیرند وبا عبادات واستغفار از درخت سی شاخ روزه میوه می چینند.درین موسم با غذائی عبادت روحت را تقویت میکنی وبا دعا ومناجات  بسوی خدا عروج میکنی .رمضان شبیه فضل بهار است که با باران توبه واستغفار از شام تا سحر واستفاده از شب قدر غبار از سر زمین دلت می شوید. یک ماه کامل مهمان خدا بودیم .چه وقت خدا مهمان ما میشود؟ آنگاه که در ختم ماه  مبارک رمضان با دادن صدقه فطر  دل مظلومی(یتما ذا مقربة او مسکینا ذل متربة)  واصناف مستحقی را که در قرآن با پیام (إنما الصدقات للفقراء..) بدست آوریم  نور خدا در کانون قلب ما تجلی می یابد ، آنجاست که خدا مهمان خانه دل ما میشود. بلی تمام ماه رمضان  حین افطار وسحری ، ادای تراویح و وانجام اعتکاف ، وقیام شب قدر با دعا ونیایش رابطه  ما با خدا بود اما خدای بزرگ کمال روزه رابا خوشنودی انسانها گره زد.بلی صدقه فطر رشوۀ بخاطر قبولی روزه نیست بلکه راضی ساختن دلهای است که مرکز تجلی نور خدا است.نوری که انعکا سش قلب مارا روشن وآماده پذیرائی خدا میسازد وبا خوشحالی بندگان مایوس ودر مانده خداوند ج در کانون قلب ما حضور پیدا میکند..حقا که دل گذرگاه جلیل اکبر است..إن الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه>>بدا بحال کسانیکه درماه رمضان انسان آزاری کردند وخون ریختن  ودروازه های جهنم را بروی خود کشودند 
رمضان هم عید است چون درین ماه شما مهمان خدا هستید ومهماندار خدا پس کدام سفره خان وکرم شادی آور تر از سفره مهمانی خداست ما در حقیقت ادامه عید را با امید وآرزو بزرگ عید فطر یعنی بر گشت بحالت فطرت بی عیب ونقص  جشن میگیرم. در ماه رمضان ما  از خود وخانه خود گریخته ایم به خوان وخانه خدا پیوسته ایم  پس رمضان، ماه قرب است، ماه یافتن و رسیدن است.رمضان، فرصت مناسبی برای محاسبه و به خود پرداختن و به خدا رسیدن است. از لحظه لحظه اش، از هر روز و شبش باید سود برد.رمضان، فرصتی برای خود سازی است تا بذر جان را در مزرعه لحظات و ایّام بارور کنند و با آب اخلاص، آن را برویانند و به ثمر برسانند. چه زیباست که در بین این مهمانی شب قدر من حیث بهترین ومفید ترین غذا روح پیشکش شده .پس حیف اگر در شب قدر، قدر خود نشناسیم!!قدر ومنزلت ما در گروه شب قدر: شب قدر، برای آن است که قدر خویش را بشناسی، تقدیر خویش را رقم زنی، قدرت اراده و انتخاب را بیازمایی و خویشتن جدید را با قلم توبه و جوهر اشک، ترسیم کنی..وسر انجام عید فطر با دادن صدقه وخیرات به نیا زمندان. عید ذکر و یاد محرومان و گرسنگان، عیدی که با عبادات وصدقات شما. زمین واسمان غرق خوشی وشادی است
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.