آرشیف

2014-10-31

rmobin

از خالد تا حبیب استالیفی !

بنام الله بی همتا

     اسم حبیب استالیفی را اکثریت مطلق مردم کابل شنیده اند و از شنیدنش کسی خودشنود نمیشود بلکه وحشت زده میشوند و به خداوند بزرگ پناه میبردند و حتا در سطح ولایات نیز اسمش انعکاس یافته است. خوب است که کم و بیش درباره ی این رهبر بزرگ مافیایی و گروه جنایتکاران معلومات داده شود. گرچه درباره ی زندگی نامه و نسب موصوف خیلی معلومات کافی به دست ندارم، اما معلومات که از یادداشت های رسانه ی و بودگاه های انترنیتی دریافتم، جزییات ذیل را حکایت میکنند:
     در بعضی مقالات موصوف را وزیر گل و در اکثریت نوشته ها او را خالد گفته اند، یعنی که به اکثریت یادداشت ها اسم وی خالد میباشد. خالد مشهور به حبیب استالیفی به شهر کابل و آن هم به ولسوالی استالیف آن ولایت زاده شده است. قابل ذکر است که در شرایط فعلی استالیف یکی از ولسوالی های درجه دوم شهر کابل میباشد. از تحصیلات و تعلیمات وی چیزی نگاشته نشده است، خوب هم نیست که چیزی نوشته شود. بخاطریکه هیچ دانشمند و ارزشمندی که دانش و حس انسانیت داشته باشد، راه چون مافیا و بدبخت ساختن مردم را انتخاب نمیکند. خانواده ی موصوف فعلا به کشور سویدن زندگی میکنند و ازینکه اولاد ویا ولدی خودش دارد یانه، جزییات فعلا در دست نیست.
     خالد، حبیب استالیفی که حبیب استالفی اسم مستعار و مافیایی آن میباشد قبل از سال های 1380 – به یک باند مافیای پیوسته و خود به مرور زمان یکی از رهبران عمده ی این گروه شده است. جنایات و قضایای جنایی حبیب استالفی به سال های 1380 بر میگردد. موصوف جنایات و قضایای چون قتل، اختطاف، آدم ربایی سرقت مسلحانه و دیگر جنایات بزرگی دست داشته است. به گفته ی مقامات امنیتی شهر کابل که درین اواخر حبیب استالیفی را دستگیر کرده اند، متذکر شده اند که حبیب در قتل و اختطاف حاجی فاروق صراف، حاجی هاشم وردک تیل فروش، قتل یک سرباز حوزه ی ١۵ شهر کابل، حاجی ناصر، چریک پنجشیری، پنج محافظ کابل بانک، دو کارمند امنیت ملی، تکسی ران ها و ده ها قضیه ی دیگر دست داشته است.
     حبیب استالیفی ده سال قبل به جرم قتل یک تاکسی ران به مدت 18 سال حبس محکوم شده بوده، اما از زندان پلچرخی موفقانه توانست که فرار نماید.
     در جریان اواسط سال 1393 – حبیب استالیفی با درگیری شدید که میان وی و پولیس کابل در مسیر را میدان هوایی کابل به وقوع پیوسته بود، دستگیر و به زندان انداخته شد. حبیب استالیفی برای کسانیکه وی را دستگیر کرده بودند 3 میلیون دالر امریکایی برای رهایی خویش وعده داده بود. اما، بعد ازینکه پیشنهاد موصوف پذیرفته نمیشود به تهدید خانواده و اقوام این اشخاص میپردازد ولی این مسایل دردی وی را دوا نمیکند. در جریان محبوس بودن وی گروه ها و حلقات میخواستند که وی را یا آزاد ویا بکشند، ولی نیروهای امنیتی کابل حبیب استالیفی را به یک محل امن نگهداری میکرده اند. در اواخر حکومت جلالتماب حامد کرزی رییس جمهور اسبق کشور امر به دار آویختن حبیب استالیفی توشیح و در اوایل حکومت جلالتماب اشرف غنی احمدزی این اقدام با وجود واکنش های سازمان عفو بین المللی عملی میشود و سرانجام به تاریخ 16 میزان 1393 هـ.ش. به نقل از رسانه های جمعی و اصحاب امنیتی در صحن زندان پلچرخی همراه با 5 تن از متجاوزین که به جان چهار زن در پغمان کابل محکوم به اعدام شده بودند، اعدام شدند. بگو مگوهای رسانه ی از طریق شبکه های اجتماعی چون فیس بوک و توییتر به راه میاندازند که مردم به این تصمیم دولت که گویا شش تن متهم اعدام شده اند، مردود اند. ولی درین روزها تصاویر اعدام شدگان از طریق طب عدلی کابل به دسترس رسانه ها گذاشته شده است که به صحت این اقدام نقطه ی تایید میگذارد.  والله اعلم باالصواب.
 

از خالد تا حبیب استالفی

 
منابع انترنیتی:
http://www.khaama.com/persian/archives/8070
https://www.facebook.com/permalink.php?id=560215064048400&story_fbid=6 
 http://www.negaahtv.af