آرشیف

2016-12-14

گل رحمان فراز

از تحول و تداوم تا تجاوز و بی آبی!

احمد ایشجی: شاید (به چیزی که می گویم) باور تان نشود! 

ژنرال دوستم با شعار تحول و تداوم در کنار رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اوج کشمکش های مبارزات انتخاباتی هم پیمان شد، با همه تلاش اش کوشید تا به نمایندگی از قوم اش (ازبک) در کنار رئیس جمهور غنی وفادار بماند، از امکانات دست داشته اش به خوبی استفاده نماید، مردم را صمیمانه و اخلاص مندانه وا دارد تا به خاطر تحول و تداوم آینده کشور به تیم غنی و از برای قرآن کریم (نشان انتخاباتی غنی در انتخابات) رای دهند.
بعد از کامیاب شدن تیم تحول و تداوم، ژنرال دوستم روابط حسنه اش را با محمد اشرف غنی به خوبی حفظ کرد که حتی بخاطر احترام بر حفظ آبروی حکومت داری آمر اش، پای به اشتراک در عملیات تصفیوی بخاطر نابود سازی لانه های تروریست ها، دهشت افگنان و شورشیان گذاشت که حضور وی بصورت قاطع باعث شد تا از جنوبی شدن شمال در این شرایط بغرنج سیاسی و امنیتی جلوگیری صورت گیرد.
فرستادن ژنرال عبدالرشید دوستم – رئیس حزب جنبش ملی و معاون اول ریاست جمهوری به خط اول جنگ بزرگترین توهین و ابتدایی ترین آزمایش برای کوچک ساختن نام و اقتدار ژنرال دوستم در سطح افغانستان و جهان بود که توسط رئیس جمهور غنی بصورت ماهرانه برنامه ریزی، تلاش های همه جانبه و تجربه شد تا از متنفذ شدن معاون اش بکاهد.
بعد از اینکه ژنرال دوستم از پس عملیات صحتمند بر آمد و اکثریت مردم خود را در جریان این عملیات از محور خود دور ساخت، به نیرنگ ماهرانه رئیس جمهور غنی پی برد و بعد از آن خواست تا راز های مداخلات ارگ بخصوص تیم لوگریان شامل؛ اتمر، استانکزی، خپلواک…! در حمایت از شورشیان را افشا سازد که بصورت علنی به افشا و رسانه یی ساختن اش پرداخت.
آن افشا سازی های ژنرال دوستم هم درد بخور نبود و فقط بادی بود که از طرف دوستم به طرف غنی وزید و فراموش شد اما نفس همان گفتار اش باعث شد تا ازبک های حامی و غیر حامی ژنرال دوستم به بی اهمیت بودن نقش و شخصیت ژنرال دوستم در ارگ باورمند گردند و انگیزه مخالفت کردن را در مقابل ژنرال دوستم و یا همان معاون اول کشور پیدا نمایند.
خودسری های ازبک های حامی و غیر حامی ژنرال دوستم، وی را وا داشت تا بیشتر در مقابل شان خشم پیدا کند و درس خوبتر برای عبرت به آن کسانی فراهم نماید که از امر ژنرال مملکت، معاون ریاست جمهوری و رئیس حزب جنبش ملی افغانستان سر پیچی کنند و این عمل باعث پند گرفتن دیگران باشد. از همان خاطر دست به تحریک افراد خویش برای تجاوز گروهی بالای احمد ایشجی – معاون اول اسبق حزب جنبش ملی افغانستان زد و بلاخره تجاوز بقول خود آقای ایشجی بعد از شکنجه سه شبانه روزی انجام شد.
حالا ایشجی علی رقم نام و آوازه اش به پرده رسانه ها ظاهر شده است و از ظلم ژنرال دوستم بصورت علنی سخن می گوید! ممکن است دستان پشت پرده برای بدنام ساختن دوستم و یا مخالف قرار دادن قوم ازبک در مقابل اش وجود داشته باشد و شاید ایشجی از طرف تیم لوگریان ارگ حمایت مالی برای مقابله با ژنرال دوستم و تضعیف توانایی هایش در سطح شمال انجام یافته باشد اما اینکه از آبرویش می گذرد و باز سخن می گوید، بیانگر انجام قطعی این عمل بالایش توسط افراد دوستم می باشد.
دوستم چند سال قبل نیز بخاطر قتل گروهی طالبان در قلعه جنگی از طرف جامعه جهانی متهم شده بود، هم چنان حین ظلم و تجاوز که بالای احمد ایشجی از طرف دوستم صورت گرفت، بالای اکبر بای نیز انجام یافت و در همان وقت هم مثل حالا خشم کشور های قدرتمند و جامعه جهانی را بر انگیخت ولی تا هنوز به همان پرونده کدام رسیدگی جدی صورت نگرفته است.
حال هم که دوستم منفور درگاه ارگ غنی و لوگریان و نا رضایتی اقوام اش قرار گرفته است و جامعه جهانی در صدد محو تنفذ شخصیت سیاسی وی است، فکر نکنم بتواند به دوستم بخاطر این مسئله جدی برخورد کند و به مورد وعده شده به شکل واقع بینانه، موشکافانه و عمیق عمل کند تا حد اقل باور کنیم که در این دولت حق به حق دار می رسد و ظالم همیشه نمی تواند دست اش به خون آلوده باشد.
با مهر 
گل رحمان فراز

از تحول و تداوم تا تجاوز و بی آبی!