آرشیف

2016-2-23

rmobin

از احمد شاه تـــــــا احمد شاه !

تاریخ افغانستان دو احمد شاه را فراموش نخواهد کرد. یکی امپراطوری افغانستان را ایجاد کرد و دیگری امپراطوری مقاومت را در برابر افراط گرایان و فاشیستان برافراشت. بلی، احمد شاه خان ابدالی مشهور به احمد شاه درانی، احمدِ ابدال و ملقب به احمد شاه بابا که پدرش محمد زمان خان از پشتون های خیبر پختونخواه پاکستان و مادرش از قندهاری افغانستان بود در سال 1101 هجری خورشیدی در شهر هرات زاده شد و به سن 12 سالگی به صفوف نادر افشار پیوست و به سال 1126 هجری خورشیدی به قدرت رسید و دولت افغانستان را به وجود آورد یعنی که خراسان را به افغانستان تغییر نام داد و در سال 1152 هجری خورشیدی وفات نمود. احمد شاه را احمد ابدال، احمد ابدالی، احمد شاه بابا و احمد شاه درانی نیز میگویند که مربوط به قوم درانی – پوپلزایی بوده است. روحش شاد و یادش گرامی باد.
 

ادامه مطلب در اینجا