آرشیف

2018-7-27

دوکتور ص. سعیدي

از ائيتلاف ها و احزاب سراسری استقبال میکنیم!

دیموکراسی بدون احزاب سیاسی و بدون ائيتلاف های سیاسی میلګند و کار نمی کند. 
تشدید حرکات، تعصب قومی و سمتی عوامل زیاد دارند اما دوعامل عمده، یکی تمویل خارجیها و هدف به بحران کشیدن افغانستان تا حاکمیت افغان فرصت مدیریت آب و معدن و جنګل نداشته و دوم همان نبود احزاب و سازمان های سراسری است که افراد هویت خود و قوت خود رت درآن بجویند و پيدا کنند.  اما حزب و سازمان، حرکت سیاسی و ائيتلاف را با باند مافیایی و جنایت کار در چه فرق و تفاوت است؟ تفاوت مرکزي نداشتن برنامه و پلان برای حل مسایل مطرح کشور است. ائيتلاف وسیع بخاطر موثر و عملی نیست که وسعت افکار  سبب عدم توافق بر نسخه ها جهت حل مسایل کشور و جامعه شده میتواند و میشود. لذا ائيتلاف و نمایش به نام ائيتلاف سیاسي ( ۲۵/۰۷/۲۰۱۸) عوض اينكه ائيتلاف سیاسی و حرکت سیاسی باشد، یک توافق مافیایی و تلاش برای بقای قدرت، حفظ زر اندوخته و خیانت های کرده. است تا ائيتلاف سیاسی. 
ای کاش غلط کرده باشم و 
کسې. برایم توضیح کند كه: 

نن د افغانستان ژغورنې ائيتلاف کابل کې نمایشي غون‌‌‌‌‌‌ډه وکړه. 
ددې ائيتلاف کوم مشر او یا کشر به د لاندې پوښتنو ځواب راکړي:

دڅه شي ژغورنه؟ 
له چا څخه ژغورنه ؟ 
د اوسني حاکمیت پر ضد ائيتلاف که په ګټه؟ که په ضد نو اخلاق او وجدان، شرف او عزت، سیاسی درایت او اصول حکم کوي چې له حاکمیته بهر شه امتیاز یې مه اخله.  دانه شي کېدای چې هم حاکمیت کې او هم یې پر ضد یاست.  دا کار حد اقل سیاسي فحاشی ده. 
او هو  
دا وطن دا روستیو ٤ لسيزو كې چا لوټ او چا تباه کړ؟
او د نجات کومه  مشخصه برنامه؟

٢٥/٠٧/٢٠١٨
strategicstudies@yahoo.com