آرشیف

2015-1-19

شمس الرحمن فخرزاد

ارزش و نـقــــش والــدیــــن در زندگی

 
 
«آینده کودکان بسته به تربیت پدر و مادر است»

«استوارتر از همه پیوندها، پیوندی است که در میان مادر و فرزند برقرار است

«اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی‌شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی‌یابد .

«ای پدر و مادر، عزیز، من همه‌چیز خود را به شما مدیون هستم»

«ای مادر، تو مانند ستاره مقدس در آسمان ابدیت، ثابت و درخشان خواهی ماند»

«برای مادر واژه ایی زیباتر از فداکار نمی توان یافت»

«این یک قاعده کلی است که همهٔ مردان برجسته، عوامل برتری خود را از مادرانشان به ارث می‌برند . 

«مادر نگاه آسمان بر زمین است»

«با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری»

«بچه‌ها تا کوچکند به ‌پدر و مادرشان مهر می‌ورزند، وقتی بزرگ شدند آن‌ها را به‌ محاکمه می‌کشند و گاهی نیز مورد عفو قرار می‌دهند . 

«تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته‌اند»

«تمام دخترها مثل مادرشان می‌شوند، چه فاجعه بزرگی برای دختر‌ها؛ هیچ مردی مثل مادرش نمی‌شود، چه فاجعه بزرگی برای پسرها.

«در هرجا نیک و بد اعمال کودک مربوط به مادر است»

«سرنوشت آینده یک کودک همیشه کار مادر است»

صالح‌ترین فرزندان آن‌هایی هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند .

«کمال زن در مادری است، زنی که مادر نیست، موجود ناقصی است»

«مادر آهن‌ربای قلب و ستاره قطبی چشم کودک است»

«مادر، سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است»
 
«پاکترین نگاه مهرآمیز را در چشمان پدر و مادر خویش جستجو کن»

«مادر شاهکار طبیعت است»

در تنهایی هم تنها نیستیم چون نگاه مادر با ماست ، مرگ هم نگاه او را از ما نمی گیرد .

«مادرشدن مرحلهٔ کمال زن است»

«مادر یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می‌شناسد»

مردان همانند که مادرانشان ساخته‌اند، آیا می‌شود از یک کارگاه کرباس‌بافی خواست که شال کشمیر ببافد؟

«من از عشق بدم می‌آید برای این‌که یک‌بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم»

«هروقت مادر فاسد شد، نسل نیز فاسد میگردد»

«میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر»

هیچ‌گاه در زندگی نمی‌توانید محبتی بهتر، بی‌پیرایه‌تر و واقعی‌تر از محبت مادر خود بیابید .

«یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می‌ارزد»

 
(پایان)
 
17/1/1390
 Shamsurahman999@yahoo.com