آرشیف

2015-1-25

محمد نادر علم

ارتکاب جرم و عواقب آن در کشور هـــای مختلف

 

 

 
امریکا: شما جرمی مرتکب میشوید.پلیس شما را دستگیر میکند.احیاناً آن وسط مقادیری مشت و لگد توسط افسر پلیس دریافت میدارید. یک نفراز این صحنه فیلم میگیرد و در اینترنت پخش می کند. صحنه ضرب و شتم شما از 222 کانال خبری و سیاسی پخش می شود. پلیس رسوا می شود.پلیس از مردم امریکا عذرخواهی می کند.پلیس 15 میلیون دلار به شما غرامت می دهد..شمانیز به خاطر جرم مجازات میشوید
 
ایتالیا: شما جرم می کنید. پلیس شما را دستگیر می کند. شما به پلیس رشوه می دهید آزاد می شوید!
 
فرانسه:شما خلاف می کنید اما پلیس شما را دستگیر نمی کند چون فعلاً به خاطر حقوق پایینش در حال اعتصاب است !
 
انگلستان:شما جرم می کنید و پلیس یک مسلمان سیاه پوست عرب را به جای شما دستگیر میکند.
 
افغانستان: کس کس را نمیگیرد بعدآ شما به همراهی پلیس به کشور های همجوار مواد مخدر قاچاق میکنید !
 
آلمان:شما خلاف می کنید و سگ های پلیس شما را پیدا می کنند و شما را دستگیر میکنند.
 
سوئیس: شما خلاف نمی کنید .پس نیازی به حضور پلیس نیست.
 
عراق:شما خلاف می کنید.پلیس شما را دستگیر می کند.در حین دستگیری بمبی که در جرابتان جا بجاکرده اید منفجر میکنید. با پلیس میمیرید.
 
ایران. شما را پلیس دستگیر میکند.نوع جرم تا ن مخملی بوده ، حا لا به خاطری که تنها نبا شید با 6 نفر دیگر اعدام میشوید .
 
 
چین:شما خلاف می کنید.شما اعدام می شوید!
 
امارات عربی:شما حال و حوصله خلاف ندارید و به جایش به همراهی پلیس از کشور های همجوار دختر وارد میکنید.
 
هندوستان:شما جرم می کنید پلیس شما را دستگیر می کند و شما عاشق دختر ریس پلیس میشوید. و توسط آن دختر از زندان فرار میکنید.
در حالیکه دو نفر ه آواز میخوانید،و دور درخت میچرخید و چادر را دور گردن معشو قه ای تان میپچید و هما نطور که دستش را هی میگرید هی رها میکنید به دور دست ها فرار میکنید.
 
 
هالند: از آنجا که همه کار های خلاف در این کشور خلاف محسوب نمی
شود هر کاری بکنی دستگیر نمیشوی
 
روسیه:شما جرم می کنید اما قبل از آنکه توسط پلیس دستگیر شوید توسط گروه های ما فیا کشته می شوید.
 
پاکستان: پلیس پاکستان همیشه فراری ها را دستگیر میکند. جرم میکنید از صحنه فرا ر نمیکنید پلیس 100 نفر را که از صحنه جرم فرار میکردندرا دستگیر میکند بعدآ شما با فیگور درمندری  از صحنه دور میشوید!