آرشیف

2015-1-22

فخرالدین شهریار شرق

اخراج یکتن از محصلین افغان از هند و بـي توجهي دولت در ايـن مورد

 

 
یک نفر از محصلین افغان به نام سلطان حسین طغیان محصل سال سوم دانشگاه  پونه هندکه چهار ماه به امتحان سالانه اش باقی مانده است از جانب پولیس هند به  موصوف  هشدار داده شده است که تا شش روزآينده هندوستان را ترک نمايد. دليل اين هوشدار ازطرف پوليس هندوستان به صورت روشن توضيح داده نشده است كه به خاطر چي موصوف هند را ترك و از حق ادامه تحصيل در اين كشور محروم شود.
تعداد از محصلين افغان مقيم پونه اين موضوع را به سفارت افغانستان در هند مطرح كردند كه  مسوولين سفارت هم در اين زمينه همكاري نموده و تلاشهاي لازمه را دراين مورد انجام داده اند، اما تا هنوز هر اقدام که از طرف سفارت افغانستان نسبت به این موضوع روي دست گرفته شده است منجر به نیتجه نگرديده است.
 من به عنوان یک محصل افغان از مسولین سفارت و قنسولگری جمهوري اسلامي افغانستان مقیم هند سپاسگذاری میمنایم تا اندازه که توان داشتن  در زمينه همکاری نمودند اما با تاسف كه حرف های ایشان را دولت هند گوش نمی کند بنابراين از رئيس جهموركرزي و وزيرخارجه جمهوري اسلامی افغانستان تقاضا  داریم تا هر چه عاجلتر نسبت به موضوع متذكره اقدام لازم را انجام دهند تا از اخراج غير قانوني سلطان حسین طغیان توسط پوليس هند جلوگری شود.
 
 
فخرالدین شهریار شرق
محصل دانشكده علوم سیاسی دانشگاه پونه