آرشیف

2016-4-22

اختلاف در تعریف هرمنوتیک

هدف از این مقاله شناسائی بعضی از نو اندیشانی است که با استفاده از الفاظ و دست چین نمودن بعضی رویدادها و وقایع تاریخی و پیچیدن در غالب الفاظ و واژه های جدید و بیگانه ی غربی، و قیاس نمودن دین اسلام به مسیحیت تحریف شده؛ حقایق را از چشم مردم پنهان کرده و حق و باطل را با هم در یک صف قرارداده و قوانین اسلامی را مانند مقررات مسیحیت تحریف شده؛ قابل جرح و تعدیل می دانند شرح این موضوع در گرو مطالعه کل نوشته ی هذا است.

 

ادمه مطلب در اینجا