X

آرشیف

احمد سعیدی و جـایـــــــــــزۀ شجاعت

جایزۀ «شجاعت حاتمی» از سوی دفتر حمایت از رسانه ها یا «نی» به احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی و فعال مدنی تعلق گرفت. سعیدی در طول سالهای پسین، به عنوان آگاه امور سیاسی، نظرات  خیر خواهانه و باز خویش را به خاطر بهبود اوضاع کشور، همواره از طریق رسانه ها با شجاعت و تعهد بیان کرده است و به عنوان یکی از صداهای مطرح و دلسوز مردم افغانستان، از نابسامانی های اوضاع و بی کاره گی های حکومت انتقاد کرده است.
 زبان پر شور، لحن و لهجۀ صریح  و آگاهی از درد ها و رنجهای مردم به سعیدی کمک کرده است تا به قلب مردم کشور راه پیدا نماید و باعث محبوبیت روز افزون وی گردد. از جانب دیگر دیدگاه های وطن دوستانه و دلسوزانۀ‌ سعیدی همانقدر که مورد پسند و محبت مردم افغانستان قرار گرفته، موجبات ناراحتی و خشم دشمنان مردم و حلقات ستون پنجمی را  در درون حکومت نیز  فراهم کرده است که حمله مسلحانۀ اخیر به جان آقای سعیدی و جراحت شدید ایشان نمونۀ بارز این بدبینی ها و دشمنی ها می باشد.
هرچند دشمنان مردم افغانستان می خواستند این صدای رسای مردم را خاموش سازند و ملت را از دیدگاه ها و نظریات خیرخواهانۀ وی محروم سازند، اما سعیدی  بعد از بهبودی، با شجاعت و قاطعیت بی نظیر، دوباره به رسانه ها ظاهر شد و حتا در بستر بیماری به وضاحت تمام آشکار ساخت که قاطع تر از گذشته  در جبهۀ مردم و در کنار آنها باقی خواهد ماند.
ما ضمن تبریکی به آقای سعیدی به خاطر گرفتن « جایزۀ‌ شجاعت حاتمی» از حکومت می خواهیم که برای تأمین امنیت بزرگانی مانند آقای سعیدی، برنامه های مشخص و مؤثری روی دست بگیرند و همانند نهادهای مدنی و رسانه ای و اشخاص دلسوز و آگاه، از خدمات و زحمات سعیدی قدر دانی نمایند.
جایزۀ شجاعت حاتمی به نام زبیر حاتمی خبر نگاری که در یک حملۀ‌ «خودترقان» در لیسۀ استقلال از میان رفت، تأسیس شده است و سعیدی نخستین برندۀ این جایزه است که از میان چندین نامزد، انتخاب شده است. برای وی موفقیت بیشتر آرزو داریم. 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.