آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

احمد سعیدی هم به نعل میکوبد و هم به میخ!!!

به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام بر هزاران خواننده جام غور! من همیشه صدای احمد سعیدی را از رسانه ها می شنیدم و بسیار خوشحال میشدم که کسی از غور است به سطح دنیا مسائل سیاسی را بررسی میکند و افتخار میکردم و همیشه انتقاد های شان مسئولین مرا بی نهایت خوش میساخت و فکر میکردم که هرچه میگوید عین حقیقت است ولی کاملن در اشتباه بودم چونکه در قضیه دولتیار که طی آن مدت پنج ماه مردم به مشکل مواجه بودند مردم مال و دارائی خود را فروختن و بخاطر دفاع از خود و از ترس شهریار سلاح خریداری کردند و بار ها به مقام ولایت شکایت کردند که نمیتوانند به این وضع زندگی کنند، جرم را یک نو جوان بی عقل از قریه گری کرده مردم عام چی گناه کرده که راه شان مسدودمیشود، خانه های شان به با راکت گلوله باری میشود،از کار وبار خود میمانند،شب ها تا به صبح انتظار کشتن خود را میکشند، مورد لت وکوب قرارمگیرند، توقیف میشوند توهین میشوند تحقیر میشوند ، بالای خانه شان تجاوز میشود.
واما از کسی که فکر میکردم حقیقت را میگوید و با درد مردم همنوا است این جوان تحصیل کرده را که همه این کارهای خلاف را میکرد. میگوید که یک جوان روشن فکر است و گام های شایسته ای برداشته است. شما به کدام منطق این کار ها را مهر روشن فکری و شاستگی میزنید جناب سعیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اگر این کارها روشنی و مردانگی و چیز های که شما مینامید است پس باید من و تمام جوانان تحصیل کرده ای مثل من هم سلاح برداریم و شروع به دزدی ، مردم آزاری، تجاوز به خانه و کاشانه مردم کنیم.
حقایق مثل روز روشن است اول از اخبار سایت جام غور شروع کنید و بعدا به دهکده های اطراف دولت یار بروید تمام قهرمانی های شهریارمعلوم میشود و یک قستی از قهرمانی هایش از همین دریچه غوریهانشرشده و ازینجا نشر میشد شما چرا بخاطر رنج دها هزار خانواده و مسافر درطی پنج ما ه صدا بلند نکردید جناب سعیدی صاحب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
یک چیز دیگر هم است که مردم و اهل منطق باید آنرا بداند: چندی پیش جناب سعیدی گفته بود که (دولت محلی غور در مقابل افراد مسلح غیر قانونی دست به اقدام نشود بزودی دامنه ای این نا امنی ها به شهر چغچران خواهد رسید) ولی امروز میگوید که چرا دولت شهریار را کشته است. شما را به خدا خنده آور نیست!!!!
به شهریار چه کسی جواز صدها میل سلاح های عجیب و غریب را داده بود جناب سعیدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
آیا این عوام فریبی و دورنگی نیست که شما هم به نل میزنید و هم به میخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من فکر میکردم که سعیدی شاید دولت را تشویق کند که باید با مجرمین و دزدان همین گونه برخورد کند، ولو که این مجرمین فرزندان خودش هم باشد اما دیدیم که حرف چیزی دیگر است.
آقای سعیدی اینرا پیش بینی نمیکنید که شاید مجرمین و جنایت پیشه گان با این حرف ها و موقف گیری های شما تشویق شوند و وضعیت بدتر شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! آقای سعیدی من تکنیک های سخن گفتن به شیوه شما و سیاست را بلد نیستم اگر سخن گفتن و سیاست به همین منوال باشد، به نظر منی ساده خارج شدن از ساحه منطق اسلامی و انسانی است . احساس انسان زمانیکه از محوطه وجدان و شرف خارج شد ویا اینکه احساس تابع منطق نبود چنین احساس احساس انسانی نیست و هر نام دیگر میشود که بالایش گذاشت.
خوب خواننده عزیز میرسیم به دردهای دل من
آقای احمد سعیدی برای شما چه فرق میکند اولاد شما از خون ملت به هر گوشه جهان رفته و درس خوانده میتواند و کسی به آنها کوچکترین آسیبی رسانده نمیتواند. وای بر کسانیکه با دست های آبله و کفیده ای خود تخم را برفرش زمین میکارند و با زدن بیل و کلنگ به مشکل نان میخورند، بی خبر ازینکه ازنان شان و از خون شان چه هیولایی تغذیه میکند و چی طاغوت به مقصد میرسد!!!!، دردسالها جنگ و خونریزی، دردآوارگی و بیچارگی، درد خود برتر بینی و امتیاز طلبی ، درد دروغ ،ترفند و اکاذب هنوز خون را بر دامن مادران بیچاره این سرزمین میچکاند، غریب و پاه برهنی که بقض گلونش را میفشارد و از فرط ترس و واهمه اشک بر گونه های معصوم اش جاری میشود و قطره طقره بر فرش زمین میچکد، کسی است که بر گریه مادری که دامنش پر خون است آرزوها و آرمان هایش پرپر شده و امید اش یخ بسته لبخندمیزند، کسی است که به اطفال بی پدر و مادر کوچه ها وبه پاهای برهنه و ترک خورده اش تمسخر میکند. دریغا و ای افسوس!!! که کسانی است که به این همه بار دیگر انسان را بسوی آن سوق میدهد و تمنا دارد که مادر گریه کند و خواهری به سوگ بنشیند.

با احترام نجیب الله صبا