آرشیف

2015-2-4

عبدالله چغچرانی

اجتناب از افتراق: مرکز چغچران یا بقول جوانان دیارفیروزکوه

بسمه تعالی  وعرض سلام میخواهم حرف دلم را با خوانندگان محترم سایت جام غور شریک سازم. همه میدانید که وبسایت جام غور یگانه نشریه انترنیتی متعلق به مردم غور میباشد که جوانان، فر هنگیان ،نویسندگان ، دانشمندان بدون تکلیف وتشویش وریا خودرا در آن می بینند وحد اقل یک ملت یک ملیونی به آن افتخار دارد. ما که درهمه عرصه ازبرکت دوستان نادان ودشمنان زیرک بازمانده ایم و آتش کینه و بغض سراپا ما را فراگرفته است و جهل بیسوادی و فقر فرهنگی در کنار فقر اقتصادی بیداد میکند حال نا خود آگاه میکوشیم درد ها را تازه تر و زخم ها را عمیقتر سازیم. مشکل قومی بنام بای بقه( عمله) یا بقول نویسندگانی منسوب به آن قوم تایمنی و قوم سردار خیل یا خان زاده گان باعث تباهی مردم ولسوالی دولتیار شامل همه اقوام گردید. اگر خواسته باشیم روی بروز اختلافات آن دو قوم شریف که هردو بهرنامی که باشند، باشندگان غور میباشند تحقیق نماییم به این نتیجه میرسیم که افراد به اصطلاح تعلیم یافته و باسواد هردو قوم عامل اصلی کشمکش ها و تباهی هردو قوم میباشند. تعلیم یافتگان هردو قوم اکثراً با جمود فکری داعیان عصبیت میباشند. بهمین ترتیب از آموزه های دینی یا کاملاً بی خبراند ویا به آن پابند نمی باشند. مثالهای زیادی وجود دارد که شرح آن از حوصیله این نوشته خارج است. بهر صورت عرض بنده اینست که نباید سایت وزین جام غور مختص به ناسزاگویی افراطیون این دو قوم مبدل شود و احساسات بسیاری را جریحه دار نماید. ما ، بزرگان امروزی هردو قوم را میشناسیم، کسی که دیروز بنام لنین و مارکس افتخار میکرد و تفاله های فکری آنها را نشخوار مینمود و کسانی هم که وابسته به غرب میباشند و امروز از آدرس غرب و یا بقول نویسندگان قوم تایمنی از نام بچه خاله صاحب چوکی و مقام گردیدند. میخواهم به صراحت به بزرگان هردو قوم خاطرنشان سازم که مردم غور شناخت کامل از شما دارند، نیازی نیست که شما خود را دانشمند و طرف مقابل را بیسواد معرفی کنید و یا خود را مردم دار و طرف تان را مهاجر یکه وتنها بدانید. همه کشمکش و تحولات بشمول درامه انتخابات را همه میدانیم و شما را جامعه شناس و استاد تاریخ انتخاب نکرده ایم و باید بدانید که تا هنوز زمان نوشتن تاریخ شما فرا نرسیده است .در اخیر از جناب علم صاحب ویا فرزند شان  داکتر عبدالقادر علم که مؤسس و صاحب امتیاز سایت میباشند  و ما هم بعنوان یک شهروند غوری به آن افتخار داریم تا سایت زیبای جام غور را دستخوش یاوه گویی های هر کس وناکس نسازید، بگذارید آنها و فیس بوک لجام گسیخته و لجبازی. دوستان گرامی من شاهد تمام نا رسائی های قومی در دولتیار هستم واگر خدای نا خواسته  أعمال وکردار ننگین  که بین این دوم درسر زمین دولیتار  بوقوع پیوسته وارد صفحه سایت شود درانصورت سایت هم آیئنه این شر مساری های تاریخی خواهد بود.من برای آخرینبار من حیث یکدوست از مدیر مسئول سایت جام غور تقاضا مینمایم تا قطعا  دشمنی های قومی را  از هر نویسنده ایکه باشدنشر نکنند.اینهائیکه همسایگی وهمزیستی را به افتضاح کشانیدند به انسانیت إهانت کردند حق وعدالت را لگد مال وانسانهارا بنام قوم ونژاد توهین کردند فردا سایت را نیز بد نام میسازند.اینهارا به میدان غیر از  میدان فرهنگ وعلم  وادب واخلاق رها سازید سایت جام غور تبلور از علم فرهنگ ادب تاریخ وافتخارات غور وانسانهای با کرا مت است ومن به آن افتخار میکنم واما در اختلافات قومی وتعصبات کور هیچ افتخاری نیست..ممنون شما امید نشر شود..

موفق باشید.عبدالله  از چغچران